Een tijd van komen en van gaan …

De Redactiecommissie heeft het afgelopen jaar afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde redactiecommissieleden: Emilie de Wolf en Heleen Feijtes.

Emilie is jarenlang actief geweest als redacteur binnen onze commissie en heeft vele artikelen geschreven voor de MeerMARE en daarmee onze leden goed geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Vanuit de gedrukte MeerMARE heeft zij ook een actieve bijdrage geleverd aan de overgang naar de digitale versie.

Afgelopen zomer stapte zij over naar de functie van secretaris binnen het bestuur van onze club. Wij danken haar voor haar altijd positieve en kritische input en ‘pen’ en wensen haar veel succes in haar nieuwe functie.

Heleen, hoewel in jaren minder lang, heeft met haar creatieve blik op zowel inhoud als vormgeving van de digitale MeerMARE mede gezorgd voor een medium dat staat en correspondeert met de eisen die daar tegenwoordig aan gesteld worden. Daarnaast heeft zij met haar professionele ervaring in dit lustrumjaar ook gezorgd voor de productie van de lustrumglossy.

Sinds 1 november is Heleen werkzaam bij onze club als Hospitality Manager en geeft zij vanuit die rol samen met alle collega’s vorm aan onze doelstelling ‘Buitengewoon gastvrij’. Na haar eerste ervaringen zullen wij in een volgende MeerMARE zeker met Heleen in gesprek gaan over die nieuwe functie. Ook Heleen wensen wij natuurlijk heel veel succes en plezier in haar nieuwe functie.

Wij zullen beide dames gaan missen in onze redactiecommissie. Tegelijkertijd zullen zij vanuit hun beider positie natuurlijk wel input geven voor de MeerMARE.

Emilie de Wolf, secretaris

Begin dit jaar hoorde Emilie dat de functie van secretaris in juni beschikbaar zou komen en zij had het idee dat dit goed zou kunnen passen. Emilie werkt momenteel op opdrachtbasis, kan haar eigen uren indelen en kan zo alles mooi combineren. In de gespreksrondes was het voor Emilie vooral belangrijk om de bestuursleden te leren kennen en om uit te vinden of deze rol haar goed zou liggen zowel qua inhoud als qua tijdsbeslag. Nadat ze daarvan overtuigd was is ze vol overgave aan de slag gegaan. Helaas betekent dit wel dat we afscheid hebben moeten nemen van Emilie als redactielid van de MeerMARE.

Emilie heeft tijdens haar laatste baan de opleiding Pensioenfondsbestuurder gedaan en gezien hoe het zou kunnen zijn om lid te zijn van een bestuur. Op de vraag waar ze de grootste uitdaging in ziet antwoordt ze dan ook: “ik heb vaak met besturen gewerkt, maar er zelf deel van uitmaken is een nieuwe uitdaging en spannend”.

De rol van secretaris biedt een interessante mix van taken zoals de agenda en het verslag van de bestuursvergaderingen maken, de Algemene Leden Vergadering mede voorbereiden, correspondentie coördineren, contact met de secretarissen van de Club van 27, samenwerken met diverse commissies en het management en nog vele andere werkzaamheden.

Corona vraagt van eenieder om oplossingsgericht en pragmatisch te werk te gaan en dat geldt ook voor Emilie in haar functie van secretaris. Transparantie en toegankelijkheid zijn in een tijd van onzekerheid zoals de huidige tijd belangrijk en hoewel je nooit iedereen tevreden kunt stellen is dat wel een streven van Emilie. We hopen Emilie in het nieuwe jaar achter de bestuurstafel te zien als de ALV’s weer ‘live’ bijgewoond kunnen worden!

De kettingvraag

De bedoeling van deze rubriek is een vraag te stellen en beantwoord te krijgen over thema’s die ons wellicht allemaal bezighouden. Een clublid, een pro, een bestuurslid of een medewerker krijgt een vraag voorgelegd die deze moet beantwoorden. Vervolgens kan deze persoon een vraag die hem/haar bezighoudt weer stellen aan degene waarvan hij/zij denkt dat die het beste antwoord daarop kan geven. En zo gaat de ketting verder.

Redactielid Nico ter Haak trapte af met de volgende vraag aan onze headpro Roberto Schuit: wat is het belangrijkste als je je course management wilt verbeteren?

Het antwoord van Roberto:

Course management is tactiek, een (mentaal) strijdplan waarmee je de baan gaat aanvallen om een mooie score te maken binnen de mogelijkheden van JOUW handicap. Wat mij opvalt is dat veel spelers niet MET maar TEGEN hun handicap spelen. Hiermee bedoel ik dat iemand met bijvoorbeeld hcp 18 vindt dat hij/zij op elke par 4 in 2 slagen op de green zou moeten komen (Green In Regulation). Dit is echter totaal niet realistisch met hcp 18. Statistieken geven aan dat iemand met hcp 18 gemiddeld maar 4 GIR per ronde van 18 holes speelt. Het geeft onnodig druk en spelers nemen veel te veel risico met hun slagen.

Goed course management betekent dus dat je vooraf een plan maakt hoe je jouw handicapslagen slim kunt benutten om te scoren. Neem bijvoorbeeld Hole 5 van Leeghwater; een pittige par 4 waar weinig leden met hun 2e slag over het water komen, maar wel het risico nemen en daardoor tegen een strafslag aanlopen. Defensief spelen en strafslagen voorkomen zal op deze hole meer opleveren! Hole 5 van Lynden daarentegen is een relatief korte par 5 waar je wat risico kunt nemen om in 3 slagen op de green te komen en zo een extra stableford punt te scoren. Aanvallend spel zal hier beloond worden!

Hoewel sinds 2012 geel voor mannen en rood voor vrouwen niet meer van toepassing is, zie ik nog veel mannen van geel spelen die beter van blauw of rood zouden kunnen spelen. Dit komt niet alleen hun eigen spelplezier ten goede maar ook het speeltempo in de hele baan. Waar beginnende golfers nog niet zo ver kunnen slaan hebben senioren te maken met het feit dat zij doordat ze ouder worden minder lenig worden en hierdoor lengte inleveren. Zoals in onderstaande adviestabel valt af te lezen zou iemand met een afstand van 125-160m vanaf de tee van rood moeten spelen. Pas als je verder dan 190m kunt slaan heeft het zin om vanaf geel te spelen.

Door vanaf een andere tee te spelen leer je onze baan op een andere manier kennen, sommige hindernissen zijn niet meer in het spel en andere juist meer. Zelf speel ik ook regelmatig met een baanles mee van rood, hierdoor kan ik echt laag gaan wat heel leuk is, ook voor de betere spelers.

Wil je meer leren over course management? Boek dan een baanles met een van de HGAC pro’s!

Graag geef ik de kettingvraag door aan Gijs ten Velden. Mijn vraag aan hem is: wat motiveert jou ondanks dat je al zo lang speelt om te blijven lessen en trainen?