Algemene Ledenvergadering 29 november jl.

Opnieuw geen volle vergaderzaal, geen gezellige borrel met bittergarnituur na afloop, maar 90 deelnemers ‘thuis aan de buis’ in een virtuele vergadering. Het is helaas even niet anders. Wat er precies allemaal is besproken kunt u, als clublid, lezen in de notulen. Deze worden in het besloten deel van de website gepubliceerd.

Willem de Vries vertelde dat de waarderingscijfers voor onze club fors gestegen zijn in het afgelopen jaar. Alleen het clubhuis levert nog de nodige kritiek op, maar dat is natuurlijk geen verrassing.

Project baanbezetting

Het reserveringssysteem functioneert niet goed. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om ‘strategische redenen’ starttijden te boeken op lussen die men niet van plan is te spelen. Bijvoorbeeld als men 9 holes wil spelen, maar geen zin heeft in ‘alweer Cruquius’ en 18 holes boekt op Leeghwater-Lynden. Of 27 holes boekt om Leeghwater-Lynden te kunnen spelen als de 18 holes optie bestaat uit Lynden-Cruquius.

Jammer, want er zijn ook opties om aan het begin of eind van de dag andere lussen te spelen. Dat moet beter geregeld worden, want het aantal 9 holes spelers is in een paar jaar verdubbeld. Het gaat nu al om ruim een derde van de spelers.

Tot 1 april 2022 blijven de boekingsregels ongewijzigd, dan komt er een advies voor het verbeteren van het systeem, zodat de baanbezetting kan worden geoptimaliseerd en beter ingespeeld kan worden op de voorkeuren van de clubleden. Er komt dan ook een advies over het toezicht in de baan. Eén marshall blijkt in de praktijk te weinig, gezien de omvang van ons complex.

Het aantal greenfee-/gastspelers is, na de enorme piek van het coronajaar, stabiel. Helemaal duidelijk is dat niet, want ook wat dat betreft is het boekingssysteem niet waterdicht. Meespelende leden worden regelmatig door de leden als greenfeespeler geboekt. De gebruiksvriendelijkheid laat helaas nog wel wat te wensen over. Het blijkt ook niet écht eenvoudig om als greenfeespeler een starttijd te boeken.

Renovatie clubhuis

Er zijn 3 opties, die al elders in deze MeerMARE vermeld zijn. Voor de voorbereiding van een ontwerp, vooronderzoek en het aanvragen van vergunningen is een budget nodig. Vraag was of de leden hiervoor de benodigde financiële ruimte beschikbaar willen stellen. Deze vraag werd vrijwel unaniem met ja beantwoord.

De elektriciteitskabel tussen de meterkast bij de dijk en het clubhuis moet worden vervangen in verband met spanningsverlies. Door technische onvolkomenheden gaat bijna de helft van de geleverde stroom verloren. En er moet worden geanticipeerd op ontwikkelingen in verband met een eventuele energietransitie. Ook hiervoor werd toestemming verleend.

De inkomsten zijn de laatste tijd fors gestegen, evenals de omzet van het restaurant. Daardoor hebben we inmiddels al flink kunnen sparen voor de verbouwing van het clubhuis.

Aantal leden

We hebben weer een wachtlijst. De procedure is echter wel iets aangepast. Zo wordt de lijst niet meer openbaar gemaakt vanwege de privacywetgeving. Familieleden en oud-leden op de wachtlijst houden voorrang.

Er vond een stemming plaats over het maximale aantal leden. Dit is indertijd vastgesteld op 1300 (waarvan maximaal 10% jeugdlid) en dat blijft ook zo.

Het bestuur stelde voor een fors bedrag beschikbaar te stellen voor het aflossen van de renteloze leningen van leden die in de afgelopen jaren hun lidmaatschap hebben opgezegd. Een ruime meerderheid was hier voor en het voorstel werd goedgekeurd.

Contributie 2022

Voorstel was om de diverse tarieven en contributie iets te verhogen. De vergadering ging hier mee akkoord, dus de rekening voor volgend jaar kunnen we inmiddels via de website downloaden.

Tarieven 2022

Stichting handicapregistratie vrije golfers

Voorstel is om een stichting op te richten waar vrije golfers hun handicapregistratie kunnen laten verzorgen. De mogelijkheid om dit bij de NGF te doen stopt binnenkort. Het idee is om deze vrije golfers, de mogelijkheid te bieden dit via deze Stichting van onze club te laten verzorgen. Doel is om hen op deze manier aan onze club te binden. Er is goed over nagedacht hoe je dit het best kunt doen. Er was een ruime meerderheid voor, dus het voorstel zal worden uitgevoerd.

Stichting Vrije Golfers

Ons Clubhuis

Het begon 35 jaar geleden met een houten gebouwtje bij de dijk, maar al snel werd de basis gelegd voor ons huidige clubhuis. We hadden toen pakweg 600 leden, 9 wedstrijdholes, een ‘korte negen’, een paar oefengreens en een driving-range.

De baan werd uitgebreid naar 36 holes en het ledenbestand groeide naar 1300. Het clubhuis werd te klein en er volgde, in de loop der jaren, een reeks van kleine en grote verbouwingen en uitbreidingen.

Recent is een aantal technische en bouwkundige problemen opgelost en er is broodnodig achterstallig onderhoud verricht. Begin vorig jaar zijn we daarover geïnformeerd via een brief van het bestuur. Maar er zijn nog veel punten die verbetering behoeven.

De volgende fase

We willen graag een clubhuis waar we net zo trots op kunnen zijn als op de rest van ons golfcomplex. Dat qua duurzaamheid is afgestemd op de huidige eisen. Daarover zijn we het allemaal wel eens. Maar over hoe het er precies uit zou moeten gaan zien is nog geen duidelijkheid. Er is een fors bedrag nodig om de plannen goed uit te werken en daarvoor is nu toestemming gegeven door de Algemene Ledenvergadering.

Ook bij de uitwerking zullen de meningen van de leden een belangrijke rol gaan spelen. De plannen en ideeën die ontwikkeld worden krijgen de leden voorgelegd in informatieavonden. Daarvoor ontvangen zij t.z.t. een uitnodiging. Om een eerste idee te geven wat het bestuur voor ogen staat hieronder een ‘artist impression’.

Commissie Cup 2021

Zaterdag 23 oktober jl. werden commissieleden en overige vrijwilligers in het zonnetje gezet, want de Commissie Cup editie 2021 mocht dit jaar wel gespeeld worden. Deze wedstrijd is in 2000 door het bestuur in het leven geroepen om de vrijwilligers van onze vereniging te bedanken voor hun tomeloze inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Onze vereniging kan niet floreren zonder vrijwilligers en het bestuur is deze leden dan ook zeer erkentelijk.

Onze voorzitter Willem de Vries en secretaris Emilie de Wolf heetten de wedstrijddeelnemers welkom en er was gezorgd voor een gastvrij ontvangst met koffie, thee en een petit four met het jubileumlogo.

Om 12.00 uur gingen de deelnemers de baan in met een goed gevuld lunchtasje. Het bleef de hele dag droog en het was nagenoeg windstil, dus gewoon prima golfweer. Na binnenkomst gingen de deelnemers gezellig aan de borrel en de wedstrijdleiding aan het rekenen.

De prijsuitreiking volgde tijdens het verrassend mooi gepresenteerde en heerlijke 2-gangen diner.

De Neary's op respectievelijk Leeghwater 3 en Lynden 8 werden geslagen door Abe Steiginga en Jan Knijn. De beste 'Partner van de Dag' was Marije Zuidema met 38 stableford punten. De 3e prijs ging naar het team van Werkgroep Baanbezetting. De Nieuwe Leden Commissie werd 2e en de grote winnaar van de Commissie Cup 2021 was de Bouwcommissie. Zij ontvingen de felbegeerde Cup en bijbehorende prijzen.

Tot slot riep onze voorzitter de keukenbrigade naar voren en bedankte voor het fantastische diner met daverend applaus van de deelnemers als gevolg. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde editie van de Commissie Cup!