De Baancommissie

De Baancommissie – in nieuwe samenstelling – is inmiddels alweer ruim een jaar actief. In de vorige MeerMARE kwam hun visie al aan de orde. Het creëren van een baan die voor golfers van elke handicap bespeelbaar en uitdagend moet zijn. En er ook voor moet zorgen dat de beleving van elke lus van ons complex gelijkwaardiger wordt èn dat die golfbeleving op elke teebox aanwezig is.

Bij golfspelen draait het natuurlijk om de baan. Die moet voor leden en gasten zorgen voor een goede beleving, waarna het goed toeven is in het restaurant.

Wie zitten er in de Baancommissie, hoe is de taakverdeling en hoe denken zij hun doel te bereiken?

Edwin Koster en Carla Beenders maakten al langer deel uit van de Baancommissie. De nieuwkomer is Raymond Hofer. Elk lid met zijn eigen ervaring en kwaliteit. Edwin is vanuit zijn professie de procesbewaker en houdt de hoofdlijnen in de gaten. Carla is deskundig op het gebied van tuinen en groen. Zij zorgt voor de ‘stoffering’/aankleding van de baan. Denk hierbij aan bloemen, tuinperken, bomen en struiken. Met zijn ervaring op 12 golfbanen die hij operationeel leidde en waar hij verantwoordelijk was voor aanleg en onderhoud, is Raymond de baandeskundige.

Als team werken zij open en transparant binnen de BaCo samen. Alle betrokken partijen zoals bestuur, management en greenkeeping zijn steeds overal van op de hoogte. In dit eerste jaar zijn al meerdere tussentijdse notities over de voortgang vanuit de BaCo aan het bestuur gestuurd, waarin eerlijk en open hun mening is gegeven. Daarmee is de BaCo ook een adviesorgaan voor het bestuur.

De werkzaamheden in 2021

Dit jaar was qua uitvoering van werkzaamheden een overgangsperiode vanuit de vorige BaCo. 2021 Was qua dagelijks onderhoud een evaluatiejaar. Gedurende dit jaar is de visie ontwikkeld voor de toekomst met daarbij behorende meerjarenplannen en -begroting.

Het dagelijks onderhoud is inzichtelijk gemaakt en een aantal activiteiten is anders, ofwel extra aangepakt:

• Ter verbetering van de fairways is in het voorjaar in plaats van in het najaar bezand. Daarmee blijft het zand beter in de toplaag zitten, die wordt luchtiger, waardoor minder ‘vervilting’ plaatsvindt. Ook is er om die reden meer zand gebruikt. • In november is de drainage van de strandhole (hole 4 Lynden) aangepast. De lagere delen van de fairway zijn met vocht (hevige regenbuien, najaar/winter) verzadigd en dicht geslipt. Rondom de fairway hebben we te maken met stijgend grondwater. Met het nieuwe drainagesysteem is er een put gemaakt waarin het water wordt verzameld en vervolgens met een pomp wordt weggevoerd. • Op Cruquius 8 is de waterpartij helemaal vrijgemaakt en is het depot van de greenkeeping geleegd en verwerkt in een bult aan de rechterzijde (hergebruik). Deze gaat nog ingezaaid worden met bloemen en zorgt daarmee tot verfraaiing van deze hole.

Korte termijnplanning (of misschien al gerealiseerd als deze MeerMARE uitkomt, red):

• De teeboxen van hole 3 Leeghwater en hole 8 Lynden worden aangepast; • In het voorjaar 2022 – na de competitie – worden de fairways ‘uitgedund’. Populair gezegd wordt dan met een machine het gras en onkruid in de fairways losgehaald, waarna ze doorgezaaid en bezand zullen worden. Effect daarvan is dat er een opener en luchtiger toplaag ontstaat. Dat zorgt voor een betere grasmat waardoor je beter door de bal kunt gaan.

Toekomstplannen

De komende jaren zal aan de hand van het bomenplan ook het bomenbestand onderhanden genomen worden. Waar nodig wordt gesnoeid, snelgroeiers verwijderd en nieuwe ‘langdurige’, eco-vriendelijke bomen en besdragende struiken met meer kleur geplant. Dit alles sluit aan bij het experiment van het afgelopen jaar: de bloemenweiden op diverse plekken in de baan. Dit laatste is zo goed ontvangen dat dit gecontinueerd zal worden. Niet alleen vanwege de kleur maar ook ter ondersteuning van het ecologische beleid. Deze bloemenweiden dragen bij tot het ecologische evenwicht in de baan en zorgen voor meer vogels en bijen. Een win-win dus.

‘Stoffering’, omlijsting van de baan

De bollen zijn geplant zodat we volgend voorjaar weer een mooie ‘tulpenentree’ hebben. Als die uitgebloeid zijn komt ook daar een kleurrijk bloemmengsel. Rondom het clubhuis en op verschillende plekken in de baan worden de perken/tuintjes door een groep van 8 enthousiaste vrouwelijke clubleden in de zomer wanneer nodig onderhouden. Een mooi initiatief wat helpt om de totale beleving van ons complex aantrekkelijk te maken en te houden!

Wij wensen de Baancommissie heel veel succes met de uitvoering van hun plannen en zullen de activiteiten met belangstelling ook in de MeerMARE blijven volgen.