Het lustrumjaar 2021

Om in de stijl van Dik Trom (Hoofddorp red.) te spreken: ‘het was een bijzonder jaar en dat was het’. Het 7e lustrumjaar van de Haarlemmermeersche Golfclub is anders verlopen dan de lustrumcommissie had gepland en voorbereid. Door de afwisseling van coronamaatregelen, beperkingen, verruiming en vervolgens weer beperkingen konden zowel het lustrumfeest eind september als de afsluitavond op 19 november op het laatste moment niet doorgaan.

Gelukkig hebben we in goede weersomstandigheden en met veel enthousiasme de lustrumweek wel kunnen vieren. Veel leden hebben deelgenomen aan een scala aan wedstrijden.

Ook de loterij ter gelegenheid van ons lustrum onder het motto ‘wie jarig is trakteert’ heeft wel plaatsgevonden. Veel leden en gasten hebben loten gekocht voor een totaalbedrag van € 4.500. Dankzij de royale bijdragen en sponsoring van leden, business clubleden en andere relaties van onze club waren er vele mooie prijzen te winnen.

De trekking heeft inmiddels plaatsgevonden en de prijzen zijn uitgereikt, danwel kunnen bij het secretariaat opgehaald worden. Voor het overzicht klik hier.

Overhandiging cheque

Maandag 6 december waren de vertegenwoordigers van MeerWaarde uitgenodigd voor de overhandiging van de cheque. De opbrengst van de lustrumloterij is door het bestuur van de HGC opgehoogd tot een mooi rond bedrag van € 5.000.

Aanwezig waren Simone Duin, Senior jongerenwerker, Mustapha El Moumene, Matchmentor, Ylenia, begeleidster (vrijwilligster) en Quinty, ‘mentee’.

Mustapha legt uit dat hij als sociaal werker jeugd een coördinerende rol vervult tussen de begeleider en de jongere die een hulpvraag heeft. Deze vraag kan zowel sociaal als praktisch zijn. De jongeren worden vaak doorverwezen door Centrum voor Jeugd & Gezin, huisartsen, GGD, school, etc. De begeleiding kan dan ook heel divers zijn, variërend van hulp in bijscholing tot omgang met anderen (sociaal).

Naast vrijwilligers die zich aanmelden (van jong tot oud met al dan niet een specifieke deskundigheid of discipline) heeft de Stichting MeerWaarde ook een samenwerking met de Hogeschool Leiden en de Hogeschool van Amsterdam waarbij de begeleiding van jongeren een onderdeel van hun opleiding vormt. De koppeling tussen begeleider en mentee, in dit geval Quinty (13 jaar), is individueel, minstens 1 uur in de 14 dagen afhankelijk van werk en school. Bij voorkeur 1 x per week ontmoeten Ylenia en Quinty elkaar en hebben het over het dagelijks leven, thuis, vrienden, werk en school.

Op dit moment heeft MeerWaarde 26 koppelingen. Gedurende 2020 waren dat 56 trajecten met een hulpvraag, een luisterend oor, ondersteuning in de ontwikkeling van een jongere. Duidelijk is dat MeerWaarde nog meer begeleiders kan gebruiken. Hebt u belangstelling dan kunt u zich aanmelden bij MeerWaarde. Er volgt dan een training. Oefenmateriaal is beschikbaar en uiteraard gedurende een begeleidingstraject ondersteuning door de coōrdinator.

Aan het eind van het begeleidingstraject sluiten mentor en mentee dat graag ‘feestelijk’ af. Daar is binnen MeerWaarde geen geld voor. Met de bijdrage vanuit onze club is er nu budget om dit de komende periode wel op een goede manier te kunnen doen. Jongeren die meedoen aan het project FriendsOnline, waarbij jongeren met gevoelens van eenzaamheid elkaar ontmoeten en samen werken aan social skills, haken eveneens bij de feestelijke afsluiting aan. Zo hebben nog meer jongeren plezier van onze bijdrage.

Hoe mooi is het dat wij als club ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan iets kunnen betekenen voor de ontwikkeling van jongeren in onze omgeving? Dat de vertegenwoordigers van de Stichting MeerWaarde blij waren met deze cheque mag duidelijk zijn. Ze bedankten dan ook via de voorzitter van de Lustrumcommissie, Henk Westerhof, het bestuur, alle leden en sponsoren voor hun bijdrage.