Winterregels

Op het moment dat ik dit half november schrijf is de baan open, met zomergreens en in Qualifying status. Soms wat nat, met bladeren op de greens en met niet zo strak gemaaide fairways. Maar, we kunnen golfen! Ik hoop dat dat op het moment dat u dit leest nog steeds het geval is. Maar ja, ook een kans dat u morgen te maken heeft met een meer winterse baan. Alle kans dat dan ook een aantal winterregels in de vorm van ‘Tijdelijke Plaatselijke Regels’ van toepassing is, bedoeld om uw spel wat plezieriger te maken.

Plaatsen toegestaan

De bekendste winterregel is ‘plaatsen toegestaan’. Heel handig als uw bal vol modder zit. U mag dan, wanneer uw bal op een kort gemaaid deel van de baan ligt, zonder straf uw bal 1) markeren, 2) opnemen, 3) schoonmaken en 4) éénmaal plaatsen binnen 15cm van de oorspronkelijke plek, maar niet dichter bij de hole dan de oorspronkelijke ligging. Wat is het kort gemaaide deel van de baan? Fairway, voorgreen, apron, paden door de rough en alle andere delen van de baan die tenminste gemaaid zijn op fairwayhoogte. Dus niet in de ‘first cut’ of in de rough! Maar let op: u moet uw bal markeren voordat u hem opneemt (bij voorkeur met een tee of balmarker, maar markeren met uw clubhoofd mag ook (niet met uw voet!). Als u de bal niet markeert moet u 1 strafslag nemen. Als u tweemaal plaatst (uw balletje rolt van het polletje) of als u smokkelt met de 15cm of dichter bij de hole plaatst moet u 2 strafslagen bijtellen. En dat allemaal met behoud van de Q-status van uw kaart.

Schoonmaken

De tijdelijke plaatselijke regel ‘schoonmaken’ is wat minder bekend. Als de baancondities nog slechter worden, bijvoorbeeld als de rough door natheid niet gemaaid kan worden of erg modderig is, wordt de tijdelijke plaatselijke regel ‘schoonmaken’ van kracht. Die geldt niet alleen in het kort gemaaide deel van de baan, maar in het gehele algemene deel van de baan (dus niet in hindernissen of bunkers). Maar let op: de regel ‘schoonmaken’ kan alleen gelden als de baan NQ is. U kunt dan dus geen Q-kaart spelen. De regel ‘schoonmaken’ lijkt erg op de regel ‘plaatsen toegestaan’, dus 1) bal markeren, 2) opnemen, 3) schoonmaken, maar 4) terugplaatsen op precies dezelfde plek als waar uw bal oorspronkelijk lag. Dus ook op dezelfde diepte in de hoge rough en niet ‘op een leuk plekje dichtbij’. Overtreding van de regel: dezelfde straffen als bij ‘plaatsen toegestaan’. Dus 1 strafslag voor niet markeren en 2 strafslagen voor verkeerd of tweemaal plaatsen.

Let op. De twee genoemde winterregels gelden maximaal tot 30 april. Op 1 mei vervallen ze automatisch. Maar ze kunnen – als de baancondities verbeteren – ook eerder dan 30 april worden ingetrokken. Raadpleeg dus voor iedere ronde het bord bij de caddiemaster of de winterregels en andere plaatselijke regels nog van toepassing zijn. De winterregels zijn als regel niet van toepassing tijdens de NGF-competitie.

Andere regels voor de winterperiode

Naast de hierboven behandelde speciale ‘winterregels’ zijn er ook nog de normale golfregels, die de speler tijdens de winterperiode de nodige hulp bij lastige situaties kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de regels ‘tijdelijk water’ (R.16.1) en ‘ingebedde bal’ (R.16.3). Lees uw regelboekje er eens op na vóór een winterwedstrijd.

Twee tips: Tijdelijk water: Laat uw bal in tijdelijk water rustig liggen, waar hij ligt, totdat u heeft vastgesteld waar u de bal mag droppen volgens de regels en of u hem daar ook wilt droppen. Als die plek u niet bevalt besluit u misschien wel om hem dan maar gewoon uit tijdelijk water te spelen. Maar als u hem inmiddels hebt opgenomen uit tijdelijk water en hem alsnog terug wilt plaatsen, dat mag, maar helaas wel met 1 strafslag wegens onterecht opnemen van de bal.

Ingebedde bal: Goed om te weten dat de regel voor de ingebedde bal sinds 2019 niet alleen geldt voor ingebed in de fairway, maar in het hele algemene gebied (dus niet in bunkers en hindernissen). Kijk even de afbeelding bij R.16.3a na of een bal wel of niet is ingebed.

Overige zorg voor de winterbaan

We zijn natuurlijk blij als we gedurende lange perioden van de winter de normale greens kunnen spelen. Maar dat komt met een speciale verantwoordelijkheid. Zorg goed voor de ’s winters nog kwetsbaardere situatie van de green. Repareer pitchmarks op de vaak nattere greens nog zorgvuldiger dan in de zomer. En zorg er zoveel mogelijk voor om tijdens het lopen op de green niet te draaien met uw schoenen (spikemarks). De spelers ná u zullen u dankbaar zijn en u zult zichzelf bij uw volgende ronde niet hoeven vervloeken. Want we weten allemaal: niet herstelde greenschade herstelt in de zomer al langzaam, maar in de winter duurt dat veel langer.

Dan kom ik natuurlijk automatisch op de (voorgenomen) wintergreens. Die worden in de loop van het najaar door de greenkeepers geprepareerd. Als ze blauwomrand zijn gelden ze als verboden speelzone (zie Plaatselijke Regels; R.16.1f). Spelen vanaf blauwomrande beoogde wintergreens is verboden (2 strafslagen). Maar loop – ook als ze nog niet als wintergreen in gebruik zijn – met een boog om de beoogde wintergreens heen op weg naar de zomergreen die op dat moment gelukkig nog in gebruik is. Behandel de beoogde wintergreens altijd als green. We hebben er dan met zijn allen – tijdens de korte periode dat we ze als enige green moeten gebruiken – profijt van.

Namens de Regelcommissie, Albert Meijerink