Voorjaarsbaanonderhoud basis voor perfect golfzomerseizoen

De gerenoveerde afslagplaatsen zijn inmiddels allemaal in gebruik. De oppervlaktes zijn egaal gemaakt waardoor men weer recht op de afslagplaats staat. De graszoden zijn allemaal goed aangeslagen. Volgend jaar staat in de planning om weer een aantal afslagplaatsen onder handen te nemen.

Het grote onderhoud aan de fairway’s begint beetje bij beetje het resultaat te laten zien wat beoogd wordt. En dat is dat de structuur van het gras wat opener wordt, zodat het korter en strakker gemaaid kan wordenen en de bal netjes op het gras ligt. Ook zijn deze werkzaamheden gedaan om ziektes beter tegen te gaan. Lynden 9 begint door deze werkzaamheden ook een beetje te herstellen na de schade van de vogels. Hier wordt later dit jaar nog extra aandacht aan gegeven.

Tijdens het grote onderhoud is er ook begonnen met de ‘surroundings’ van de greens. Volgens contract wordt 1,5 meter naast de apron onderhoud gedaan volgens een bepaald systeem. Dit jaar wordt dit onderhoud uitgebreid naar 3 x gemiddeld 5 meter, zodat alle surroundings van de greens naar een hoger niveau worden getild.

Afgelopen winter is gestart met het bomenplan. Er zijn bomen weggehaald en bomen gesnoeid (zie ook MeerMARE voorjaar 2022, red.). Tegelijkertijd zijn er behoorlijk wat nieuwe bomen en struiken teruggeplaatst. Ook deze zijn goed aangeslagen. Cruquius 8 laat nog wat op zich wachten, maar daar hebben we goed vertrouwen in.

Upgrading van de baan en oefenfaciliteiten

Bij de start van alle lussen zijn nieuwe informatieborden geplaatst. De entree van Lynden en Cruquius is aangepast met name om de 'olifantenpaadjes' gemaakt door spelers te voorkomen, het onderhoud van die entree te vergemakkelijken èn het overall aanzicht van de eerste teebox te verbeteren. Om de algehele entree naar het clubhuis wat fraaier te maken is besloten een mooie tuin aan te leggen naast Cruquius 1 (zijkant van Cruquius 3). Fijn is het dat een enthousiaste groep vrijwilligers af en toe helpen om de tuinen te onderhouden

Alle ‘verhoogde’ teeboxen zijn omgeven door beschoeiing waardoor ze er strakker en verzorgder uitzien.

Last but not least: Eindelijk zijn de nieuwe matten voor de driving range binnen, ook dit geeft weer een beeld waar we als baan heen willen! Het wachten is nu nog op de levering van de bestelling van nieuwe driving range golfballen.

Toekomstige projecten en onderhoud

In de tweede helft van dit jaar zijn geen grote projecten meer voorzien die tot overlast zorgen voor de golfers. Het enige project wat nog klein beetje invloed kan hebben zijn werkzaamheden aan Leeghwater 6, waar later dit jaar de achterzijde van de green verhoogd zal worden. Ook zal een aantal fairways qua maaien aangepast worden.

In de volgende MeerMARE volgt een update over het geplande winterhouderhoud.

Met dank aan de Baancommissie

Dieren op de baan: Vogeldag op de HGC

Op zaterdag 12 mei jl. verzamelden 13 enthousiaste vogelliefhebbers zich om kwart voor zes in de ochtend bij het clubgebouw van de Haarlemmermeersche. Dit alles in het kader van de NGF’s ‘Birdwatching Day’. De morgen begon prachtig met een lichte ochtendmist. Maar al gauw trok deze op en met een afwezige wind was dit de ideale start voor het observeren van het vogelbestand op onze drie lussen.

Onder leiding van Dolf Pull werden al gauw onze vaste bewoners gespot, zoals de witte kwikstaart (witte kwik) en de scholeksters (pieten). Maar ook de voordelen van het hebben van veel spreeuwen (nog meer nestkasten!) om de engerlingen ‘netjes’ uit de grond te halen kwamen aan de orde. Op Leeghwater 5 waren de kleine karakieten schitterend te zien en op de Lynden konden we genieten van de capriolen van de grote bonte specht.

Er tussendoor vertelde Dolf, hij is ook lid van de flora- en faunawerkgroep, dat hij hoopte dat de inrichting van onze baan nog vogelvriendelijker zou worden. Als geste naar de deelnemers liet hij ook een nest met jonge pimpelmezen zien. De ouders trokken zich er niets van aan en voedden rustig verder. Veel, zo niet alle nestkasten waren bezet door kool- of pimpelmezen.

Zwartkoppen begeleidden ons met hun heerlijke gezang waarbij als kers op de taart ook nog een fluiter werd gespot bij Leegwater 7/8. Via de kuifeend en de tafeleend zochten we rond 8 uur het clubhuis weer op i.v.m rondvliegende golfballen. Na een prima ontbijtje (met dank aan de club) kwamen we tot de conclusie dat er 35 vogelsoorten waren gezien of gehoord, een mooi aantal.

Met dank aan Jaap Burgers voor de foto's.

Hans Bonfrer Flora- en Faunawerkgroep