Nieuwe Leden en “half nieuw management”

In de onlangs gehouden ALV werd er al uitgebreid op ingegaan: de ontwikkeling van het ledenbestand en de ambitie van het bestuur om uiteindelijk weer tot een wachtlijst te komen.

Los van of dat laatste letterlijk is op te vatten is wel duidelijk dat de HGC aantrekkelijk wil zijn en blijven voor nieuwe leden. Hierover buigt zich de Taskforce Nieuwe Leden en daar wilden we graag wat meer over weten. Voor dat doel klopten we aan bij één van de daarbij betrokkenen en wel bij Taco Faber. Hij is sinds 1 juni 2019 samen met Vera van den Berg als manager verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van ons golfcomplex en ondanks zijn al wat langer durende lidmaatschap en betrokkenheid bij de club, (in die rol) met een knipoog ook nog een beetje “half nieuw” te noemen. Daarmee levert een gesprek met Taco meteen de mogelijkheid hem wat persoonlijkere vragen te stellen en hem zo en passant voor te stellen, aan diegenen die hem nog niet zo goed kennen.

Maar het eerste doel is meer te horen over de Taskforce. Bij de introductie van recent ingeschreven leden doet de commissie nieuwe leden goed werk binnen de club. En dat speelt zich met name af nadat iemand al besloten heeft lid te worden van de HGC en dat goede voornemen ook verwezenlijkt.

De Taskforce nieuwe leden -die overigens al wel langer bestond, in een wisselende grootte- richt zich op het werven van en de golfclub onder de aandacht brengen bij potentiële nieuwe leden. In de samenstelling van de taskforce zijn management, bestuur, pro’s, diverse commissies (waaronder natuurlijk de nieuwe leden commissie) en huidige leden die de club goed kennen, vertegenwoordigd. Ook is input vanuit medewerkers en vrijwilligers, zoals caddiemasters, marshalls en horecamedewerkers, meegenomen en heeft de taskforce zo “alle bloedgroepen” bij elkaar gebracht.

Met 25 “man” (en vrouw ) is gesproken plenair, en vervolgens opgesplitst in 3 groepjes verder gediscussieerd, over wat de HGC voor diverse mensen en nieuwe leden kan betekenen. Vragen als: waarom zijn we bij de HGC en wat vinden we hier (is het de sport, de vereniging, vrienden, een combinatie)? etc. Maar ook: wat betekent buitengewoon gastvrij -de slogan van HGC- voor een ieder persoonlijk en hoe zou daaraan meer of beter invulling kunnen worden gegeven? Het idee van deze gespreksrondes is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, en de kernwaardes en identiteit van de Haarlemmermeersche Golfclub scherp en helder te kunnen definiëren.

Dan komen onderwerpen als de website, baan, het aantal holes, starttijden, maar ook de wedstrijdkalender en evenementen aan de orde. Er wordt in de inventarisatie gekeken naar alle contactmogelijkheden en –momenten. Het op de club arriveren vanaf de parkeerplaats, langs de slagboom, tot de aankomst bij de caddiemaster, de les bij de pro, de oefenfaciliteiten, de baan of het bezoek aan het restaurant, maar ook zaken als baanbezetting en de uitstraling van het geheel komen aan de orde, elders misschien wel de “gehele beleving” genoemd. En dat dan voor de verschillende leeftijds- en doelgroepen, van golf (willen) spelende jeugd tot gezinnen en pensionado’s en van privé lidmaatschapsvormen tot business lid evenementen. De uitdaging is dan om de gewenste invulling daarvan te krijgen en die ook naar buiten uit te stralen.

Om hier op een goede manier invulling aan te geven is een schone taak, die wel goed belegd lijkt te zijn bij de Taskforce Nieuwe Leden en die ons ongetwijfeld hierover verder op de hoogte houdt. Goede communicatie is immers niet voor niets één van de zaken die uit de eerste inventarisatie naar voren is gekomen en duidelijk onderdeel is van bijna alle punten die door Taco worden benoemd. Taco heeft daarbij wel een nuttige achtergrond en expertise, want in de nieuwsbrief waarin zijn komst als manager werd gemeld, stond dat hij op dat moment nog een communicatie adviesbureau had.

Een logisch onderwerp en beginpunt om nog even over door te praten met Taco zelf, en wat blijkt dan: zijn belangstelling voor het communicatievak kwam vooral voort uit zijn keuze om uiteindelijk de kunstacademie te volgen. De vraag die daarbij voor hem, in kunstzinnige uitingen en die opleiding centraal stond, was simpelweg: wat heb je te vertellen?
Taco heeft heel wat te vertellen, zo blijkt.

Want doorvragen over de link tussen communicatie, golf en sport brengt ons op het plezier dat hij altijd heeft gehad in tekenen maar ook op het reclamevak en presentatietechnieken. Voor hem was de kunstacademie de weg waarbij toegepaste kunst, en vooral de grafische kant daarvan, heeft geleid tot ondernemerschap.

De management rol bij de HGC trok zijn aandacht toen duidelijk werd dat zijn voorganger Marko Sterkenburg elders aan de slag zou gaan. Taco had het gevoel dat deze baan hem op het lijf zou zijn geschreven en nadat hij zich wat meer had verdiept in wat een en ander concreet zou betekenen, o.a. door een keer mee te lopen met het management op de Nunspeetse Golf, heeft hij zeer gemotiveerd zijn sollicitatie gedaan. “The rest is history” zegt men dan vaak, want sinds 1 juni is Taco dus inderdaad begonnen.

Hij werkt met Vera samen aan heel veel zaken, maar onderling verdelen zij uiteraard ook wat taken.

Een impressie van het creatieve werk van Taco is via onderstaande link op uw desktop te zien:

Gezien het enthousiasme waarmee Taco zijn verhaal vertelt lijkt dat wel in goede handen en kijken wij uit naar de “kunsten” die hij ons nog gaat laten zien. Al dan niet in relatie tot het initiële onderwerp van ons gesprek: nieuwe leden, de Taskforce, identiteit en ergens voor staan, communicatie en aanverwante golfzaken, ofwel uiteindelijk: de toekomst van onze mooie club!