Algemene Ledenvergadering
november 2019


De ledenvergaderingen van onze club bieden een goede gelegenheid om op de hoogte te blijven van de stand van zaken en wat er “achter de schermen” wordt geregeld en besproken. In krap anderhalf uur tijd werden op dinsdag 26 november de 82 aanwezige leden bijgepraat door het bestuur.

Een korte samenvatting:

De “rode draad” was aandacht voor omzetverhogende activiteiten, want het gaat weliswaar goed met de club maar om dat zo te houden moet er nog wel het een en ander gebeuren.


Wat betreft de ontwikkelingen rond het nieuwe Bolstra parcours blijkt dat er nog wat puntjes op de i gezet moeten worden. Voor de verlichting wordt de op dit moment maximaal beschikbare capaciteit van het netwerk gebruikt, maar er zijn toch nog wat plekken die wel wat extra licht kunnen gebruiken. Het hoge roodzwenkgras van de rough zag er fantastisch uit, maar het bleek toch (te) lastig om je bal terug te vinden. Vooral voor beginnende golfers is dat geen stimulans, dus dat zal wat gebruiksvriendelijker worden aangepakt. Wel veel lof voor de bunkers van de Bolstra. Wat weer de vraag opriep of de bunkers van de overige holes niet op hetzelfde niveau kunnen worden gebracht.


We mochten dit jaar 70 nieuwe leden welkom heten en er waren minder opzeggingen dan in vorige jaren. Per 1 januari 2020 komen er alweer minstens 13 nieuwe leden bij, dus ook het nieuwe jaar begint goed. De vergadering ging akkoord met het voorstel om het maximum op 1300 volledig contribuerende leden te houden. Wie weet komt het ideaal van ons bestuur, een wachtlijst, komend jaar in zicht. Het aantal businessmembers groeit ook gestaag, bleek uit de cijfers.

Voor Geert-Jan van Logtenstijn was dit de laatste vergadering als penningmeester van onze club. Hij heeft, na jarenlang erg veel werk voor ons te hebben verzet, het stokje overgedragen aan Simon Kooyman. Gert-Jan werd uitvoerig in het zonnetje gezet door Willem de Vries en door de leden beloond met een welverdiende staande ovatie.

Aan de “Players First” enquête hebben veel leden meegedaan, bijna 50% respons, waardoor het bestuur een goed beeld heeft gekregen van onze wensen. Opvallend goed was de tevredenheid over de pro's.

Een deel van het clubhuis is inmiddels onderhanden genomen, maar in de rest van het gebouw is goed te merken dat het ruim 30 jaar oud is. Dat daar nu écht iets aan moet worden gedaan is duidelijk. Waar wat en hoe? Dat staat bij de Voorjaarsvergadering van volgend jaar prominent op de agenda. De voorbereidingen starten binnenkort met het installeren van een bouwcommissie die een paar voorstellen + begroting en plan van aanpak gaat maken. Plan is inloopavonden te organiseren, waar we geïnformeerd zullen worden over de plannen en onze mening kunnen geven. Aan de hand daarvan kan eventueel nog worden bijgestuurd, waarna uit de uitgewerkte plannen een keus zal worden gemaakt door de op de komende Voorjaarsvergadering aanwezige leden.


De marketing en externe communicatie van onze club kan en moet beter, volgens het bestuur. Als je, bijvoorbeeld, de website bekijkt zie je nauwelijks mensen. Voor een club die zich wil profileren als buitengewoon gastvrij is dat eigenlijk een beetje raar. Een taskforce zal zich gaan buigen over het verbeteren van de beeldvorming over onze club met als doel het aantrekken van zoveel nieuwe leden dat er weer een wachtlijst ontstaat.

Al met al een informatieve avond, die sfeervol werd afgesloten met een hapje en een drankje in de bar van Claus Partyhouse.