Senioren Heren 2019

Het restaurant De Drie Gemalen kende ook op de ochtenden van elke vrijdag van 2019 het gestaag binnenkomen van wijze heren, sommige enigszins gedwee maar iedereen met een opgetogen gemoed met het vooruitzicht op een sportieve tocht door de groene wei

Om op gang te komen serveert Paul ongevraagd aan nagenoeg iedereen zijn kopje koffie. Hij weet precies welke sterkte voor wie bestemd is, al of niet met koekje.

Abe en zijn SECO-team hebben de startlijsten weer perfect ingedeeld- een kunst- en vliegwerkje, want de senioren komen regelmatig op het laatste moment tot andere inzichten en wijzigen afhankelijk van weers-, gezondheids- en familieomstandigheden, hun deelname aan de wekelijkse golfcompetitie.

Er schijnt een relatie te zijn met de stand op de ranglijst van de competitie en de weersomstandigheden maar precieze achtergronden blijven meestal gehuld is mysterieus stilzwijgen. Hoe dan ook iedere vrijdagmorgen gaan de vroege vogels - meestal de zelfden - op tijd en opgewekt van start. Daarna gevolgd door de uitslapers, die menen betere kansen te hebben bij een wat aangepaster ritme. En het is genieten! De opkomende zon schijnt een weldaad te zijn voor het gemoed. Zelfs een fris ochtendregentje houdt de meesten van de senioren niet tegen om met stokken en ballen de groene wei in te gaan. Of, zoals in het begin van het jaar, in de sneeuw.

De volgende fase in het restaurant is die van binnenkomst, waarin de kwaliteiten van de golfprestaties van die dag zonder excuses en omhaal gepresenteerd dienen te worden. Winnende deelnemers etaleren dan vaak hun gepassioneerde motivatie om te presteren, wat dus dan ook gelukt is, terwijl het bij de minder gelukkige deelnemers het meer te doen lijkt om de wandeling, de frisse lucht, de harmonieuze kleuren van onze geweldig mooie baan en niet te vergeten de gezellige sfeer tussen de flightgenoten.


Was men bij binnenkomst nog redelijk rustig en geconcentreerd op de komende 9 of 18 holes, de fase van het inleveren van de kaarten met resultaten geeft doorgaans wat meer reden tot gesprek. Met name de birdies en eagles worden met gepaste trots door de bewuste veroorzaker van dit feestelijk fenomeen uitvoerig en gedetailleerd uit de doeken gedaan en bij het sluiten van de wedstrijd nog eens door de wedstrijdleiding gememoreerd. Het is trouwens opmerkelijk hoe goed men een birdie of eagle precies weet te onthouden, iets waar men in de geriatrie wellicht wat meer gebruik van moet maken, want bij sommige senioren schijnt het geheugen minder goed te werken op het moment dat er meer dan de gebruikelijke par plus twee wordt gepresteerd.

Maar ja, dat maakt het nu juist zo waardevol om de vrijdagen te besteden aan deze edele vorm van balsport.Extra golfballen, vergezeld door vrolijke dranken worden door de wedstrijdleiding aan de winnaars overhandigd. Ook zijn er aanmoedigingsprijzen voor aanstormende of freewheelende deelnemers. Als afsluiting wordt de rangorde van de competitie nog eens door de wedstrijdleiding bekend gemaakt, hetgeen regelmatig leidt tot aanmoedigend gejuich en applaus voor de nieuwkomers in de bovenste drie van de ranglijst .

In de baan vindt natuurlijk het echte werk plaats. Baanmanagement afhankelijk van de weers- en seizoen omstandigheden schijnt wél bekend te zijn - ten slotte lopen we onze baan wel 30 tot 60 keer per jaar - maar in praktische zin wijkt het resultaat nogal eens af van de oorspronkelijke bedoelingen. Het zijn dan ook de meest veelzijdige golfers, dat zijn golfers die gewend zijn uit bunkers, bos, hoog gras en van achter bomen en struiken vandaan te slaan, die met een redelijk aantal punten in het clubhuis weten te retourneren. Ja, ja en natuurlijk onze lage handicappers die, sorry, heel saai, de bal precies slaan waar het moet.

Naarmate de weersomstandigheden meer de natte en koude kant op gaan wordt baanmanagement steeds belangrijker en met meer nadruk het onderwerp van gesprek achteraf. Het hoge natte gras heeft zo zijn teleurstellende uitwerking op de golfprestaties. En heren: alleen op de fairway mag de bal na het markeren opgepakt en schoongemaakt worden, niet als je bal in de bunker of het hoge gras ligt. Ik kan het niet laten, dit nog even te memoreren. Overigens is de onderlinge senioren solidariteit groot genoeg om hierover geen strijd te voeren. Er heerst een wonderlijk anoniem respect voor kleine aanpassingen van regels als extreme omstandigheden daarom vragen. ( Foto 4 van golfers in de regen)

Golf heeft een verruimende werking op lichaam en geest. Dat is te merken aan de opgewekte stemming die iedere vrijdagmorgen onder de heren senioren na afloop van de wedstrijd valt waar te nemen. En vergis je niet: er zijn senioren die dagelijks meer dan 100 ballen in een oefennet slaan om in vorm te blijven met souplesse en precisie als resultaat, hetgeen weer uitmondt in voorbeeldig enthousiasme zodra de geur van de vers gemaaide fairway wordt waargenomen.

Voor degenen die tijd hebben om de hele vrijdag in en rondom de Drie Gemalen te besteden wordt vaak de toestand in de wereld besproken of worden boeiende gesprekken gevoerd over lokale actualiteiten en regelmatig worden bijzondere leeftijd gerelateerde wetenswaardigheden uitgewisseld, meestal vergezeld van culinaire omlijsting in vaste en vloeibare vorm uit de keuken van Paul en gepresenteerd door zijn noemenswaardig vriendelijke team gastvrouwen. Iedere deelnemer keert dan ook vrijdags weer opgewekt naar huis.

Dit fantastische golfjaar werd ook deze keer afgesloten met een druk bezocht Captain’s Dinner. Hoewel de winter nog ver van ons af lijkt lieten de deelnemers zich de kapucijners met spek goed smaken. Als toetje werden de winnaars van de bijzondere gebeurtenissen nog eens eervol in het zonnetje gezet. Het ledental van de heren senioren competitie mag zich verheugen in een steeds toenemend aantal, zodat ook voor 2020 de vooruitzichten voor een boeiend golfjaar met vertrouwen tegemoet mag worden gezien.

Frides Laméris