RegelZAKEN

DE RODE HINDERNIS

Het zal niemand zijn ontgaan. Sinds 1 januari van dit jaar is het aantal rode hindernissen in de baan fors toegenomen. Hindernissen die vroeger geel waren zijn nu voorzien van rode markering. Dat hangt natuurlijk samen met de nieuwe golfregels van 2019. En, het is gedaan om de speler meer opties te geven om – als ze hun bal onspeelbaar in de hindernis hebben gespeeld – hun spel te vervolgen.

Binnen een hindernis mogen we sinds 1 januari veel meer dan vroeger:

We mogen onze stok ‘grounden’,

we mogen met onze stok het water aanraken èn we mogen losse natuurlijke voorwerpen aanraken.

We mogen in de hindernis eigenlijk alles doen wat we ook in het algemene gebied mogen, met drie uitzonderingen:

we mogen onze bal niet onspeelbaar verklaren,

we mogen geen vaste obstakels ontwijken en we mogen er meestal geen bal droppen.

Maar in de regels over hoe we buiten de hindernis ons spel weer mogen vervolgen is er eigenlijk niets veranderd, behalve natuurlijk de regels voor het droppen van een bal.


Het ombouwen van gele naar rode waterhindernissen is bedoeld om het de speler makkelijker te maken.

Toch zie je regelmatig spelers die het zichzelf vooral moeilijk maken als ze hun spel bij een hindernis willen voortzetten: Die spelers gaan – zodra ze rode markering zien – meteen 2 stoklengten uitmeten om daarbinnen te droppen.

Kom even mee naar hole Cruquius-4 (lange par-4 met dogleg naar links en breed water 150 meter vóór de green). Wie verliest daar niet af-en-toe of regelmatig een bal in het water van deze rode hindernis? Als je daar een bal dropt binnen 2 stoklengten van de hindernisgrens dan maakt de gemiddelde golfer het zichzelf extra moeilijk. De grond loopt daar in de richting van het water (speelrichting) behoorlijk steil af. En als je dan tenminste 80 – 120 meter moet spelen om de overkant van de hindernis te halen ……. dan is een volgende natte bal verre van denkbeeldig.

Als je dan achteraf je onfortuinlijke medespeler vraagt waarom hij zijn bal dáár dropte, dan krijg je als reactie: “Maar ’t was een rode hindernis!”

Dan is het tijd om even in de Regels te kijken naar de verschillende opties voor het ontwijken van een rode hindernis.

R. 17.1d geeft voor de rode hindernis dezelfde opties als die gelden voor een gele hindernis plus één extra optie.

Voor gele hindernissen gelden de 3-L-opties: LIGT, LAG, LIJN:

· LIGT: spelen waar de bal nu ligt in de hindernis, ……. maar als dat in drie meter diep water is, dan is die optie redelijk theoretisch van aard;

· LAG: droppen op de plek waar je de oorspronkelijke bal speelde;

· LIJN: droppen in de lijn vanuit de vlag door het punt waar je bal de hindernis inging, zover naar achter als je wilt.

Voor de rode hindernis geldt de extra (vierde) optie:

· BINNEN 2 STOKLENGTEN vanaf het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gepasseerd, maar niet dichter bij de hole.

Terug naar de rode hindernis van Cruquius-4: als je medespeler – in plaats van te droppen binnen 2 stoklengten van de hindernisgrens in LIJN 10 meter naar achter gaat staat hij op een horizontaal vlak en heeft veel meer kans om met zijn slag de overzijde van de hindernis te halen. De extra 10 meter naar de plek waar je vlak staat geeft in ieder geval meer zekerheid dat je de overkant haalt. En als dat dan niet de 120+10 meter in de richting van de vlag is, dan toch in ieder geval de 80+10 meter over het smallere de van de hindernis.

De LIJN-optie is natuurlijk niet overal mogelijk. De meeste sloten die parallel aan de fairway lopen bieden je alleen de LAG-optie of de 2 STOKLENGTEN-optie. Maar overweeg dan in ieder geval serieus de LAG-optie. Bijvoorbeeld als je op Cruquius-7 binnen 2 stoklengten van de rode hindernis links in de zware rough gaat droppen.


En dan nog een afsluiter. Veel spelers gebruiken voor hun slag vanaf de voorgreen hun putter. Maar als uw bal op een niet in gebruik zijnde maar herkenbare wintergreen ligt is het gebruik van die putter – ook al richt u daarmee geen schade aan – toch verboden volgens Regel 13.1f. Dat kost u twee strafslagen.


Namens de Regelcommissie, Albert Meijerink


Heeft u zelf regelvragen die u graag eens behandeld wilt zien in Meermare?

Laat het de redactie weten. We gaan graag in op de vragen van onze lezers.