De Regel Commissie neemt ons mee door de baan en geeft toelichting op de regels die hier van toepassing zijn:

Op 1 maart jl. is een nieuw handicapsysteem in gebruik genomen, het WHS (World Handicap System). Na een overgangsperiode, waarin het oude en nieuwe systeem naast elkaar functioneerden, is het WHS nu officieel ingevoerd en komt het oude systeem te vervallen.

Op de website van de NGF (www.golf.nl/whs) kunt u alles vinden wat u erover weten wilt. Nou ja, alles...

Bevroren handicap

Bent u een recreatieve golf(st)er en hebt u al een tijdje geen scorekaarten ingeleverd? Dan hebt u geen actieve handicap meer. Wat er met die ‘bevroren handicap’ gaat gebeuren is minder eenvoudig boven water te krijgen. Dus dat hebben we even voor u uitgezocht. Het WHS maakt geen onderscheid tussen actieve of inactieve handicap. Het WHS vereist ook niet dat u elk jaar een bepaald aantal Q-scores moet inleveren om uw handicap actueel te houden. Uw huidige (inactieve) handicap wordt gewoon overgenomen in het nieuwe systeem en geldt dan als uw WHS handicap. Laten we er van uitgaan dat u ook na 1 maart 2021 lekker recreatief blijft golfen met uw vaste maatje(s). Dan kunt u twee dingen doen: geen scores inleveren en dan blijft alles bij het oude. Of u kunt besluiten om komende zomer wat scores in te vullen in de app en daardoor een bij uw huidige spelniveau passende WHS handicap op uw pas te krijgen. Pas op: In het oude handicapsysteem maakte het niet uit of u 18 of 32 stablefordpunten had, als u uw buffer niet had gehaald ging uw handicap 0,2 punt omhoog. Maar in het nieuwe systeem maakt het wel dégelijk verschil! Want uw WHS handicap wordt bepaald door het gemiddelde van uw beste scores. Hoe dat precies werkt kunt u zien op https://youtu.be/0ss8zqg2GBo of lezen op https://www.golf.nl/golfsport/handicapsysteem/whs/hoe-krijg-ik-mijn-eerste-handicap

Zorg in elk geval dat u de NGF.nl app op uw smartphone zet, want daarop staat uw digitale NGF-pas die het plastic handicapkaartje heeft vervangen. Als u in de GOLF.nl app naar profiel gaat en vervolgens NGF-pas dan ziet u dat daar inmiddels zowel uw EGA handicap als uw WHS handicap vermeld staat.