…en in gesprek met Hans van der Stoop

De MeerMARE en de Redactiecommissie ondergaan een aantal wijzigingen. Eén van de veranderingen is dat Hans van der Stoop een weloverwogen besluit heeft genomen om na deze publicatie –na jaren– te stoppen met zijn activiteiten voor ons clubblad. Het was voor de redactie in nieuwe samenstelling direct duidelijk dat het “gesprek met” deze keer met niemand anders dan met Hans zou kunnen zijn. Maar ja, Hans was juist degene die de interviews voor deze rubriek altijd voor zijn rekening nam, dus dat moest en moet vanaf nu anders. Gelukkig wilde Hans graag meewerken en aan de andere kant van de tafel plaatsnemen.

Alhoewel, Hans kon het toch niet helemaal laten. Toen de afspraak voor het gesprek gemaakt moest worden wachtte hij niet af en stelde direct voor het gesprek op wel heel korte termijn te doen. Het gesprek voorbereiden was niet nodig, want Hans had de vragen al klaar!

Het gesprek vond uiteindelijk toch op een iets later moment plaats en kon, na weken van sluiting, ook weer op de club gebeuren. Dat gaf meteen ruimte voor het idee om vanaf nu in de interviews meer plaats in te ruimen voor ons aller gezamenlijke passie: het golfspel zelf. De rubriek “In gesprek met” wordt “Ronde Met” , maar deze keer lag het accent nog het meest op het gesprek. En dat gesprek begon uiteraard met de vraag:

Wie is Hans van der Stoop? Hoe zou je jezelf omschrijven, vooral ook voor de lezers die je minder goed kennen?

Hans start met het feit dat hij 23 jaar HGC-lid is. Hij is 71 jaar en woont met zijn echtgenote Emmy in Santpoort-Noord, maar is in Haarlem geboren en getogen. Hans heeft een dochter en is sinds 9 maanden de trotse opa van een kleindochter op wie hij ook graag wil oppassen. Het meest recente deel van zijn zakelijke carrière was Hans werkzaam bij ING. Niet als bankier, maar aan de facilitaire kant. Toen hij daar stopte in 2007 (net voor de toenmalige crisis) ging hij zeker niet stil zitten. Na hun eerder “eigen gebouwd” huis in de Zuiderpolder te hebben verkocht, trok Santpoort het meest als woonplaats en hebben zij daar weer een woning gekocht.

Nietsdoen was en is uiteindelijk niets voor Hans, zo zegt hij zelf. Dus na eerst 3 jaar te hebben genoten van het “stoppen met werken”, startte hij als zelfstandige een aantal andere activiteiten, waaronder een loyaltysysteem voor de horeca. Inmiddels is hij als handige eigen huis (ver)bouwer ruim 3 jaar geleden een klusbedrijf gestart, waar hij (tot nu toe) zo’n 3 dagen per week werkt en een trouwe klantenkring heeft weten op te bouwen. Het feit dat hij erover nadenkt om dit iets te gaan afbouwen om meer tijd te krijgen voor zijn familie en de klussen in zijn eigen huis zal de vaste klanten tegenvallen.

Een passie die niet iedereen van Hans zal kennen is zijn bijzondere rashond, waarmee hij is gaan fokken. Na 3 nestjes met in totaal 16 nakomelingen zijn de nodige mensen gelukkig gemaakt met een rasechte Samojeden pup. Eén van de jonge hondjes is wel in de familie gebleven, want die is naar de dochter van Hans en Emmy gegaan.

Hans, hoe ben je bij De MeerMARE betrokken geraakt, naast al je andere activiteiten? En waarom vind je het nu een goed moment om daarmee te stoppen?

Een jaar of 8 geleden was er ook een oproep voor versterking van de redactie. Hans vond dat hij wel wat voor de club wilde gaan doen, meldde zich aan als redactielid en werd vervolgens al heel snel voorzitter van de redactie. Dat heeft hij door de jaren heen altijd met veel plezier gedaan en in die tijd heeft hij natuurlijk de nodige ontwikkelingen bij de Haarlemmermeersche Golfclub alsook bij de MeerMARE meegemaakt. Eén van de ontwikkelingen was de switch van een papieren clubblad naar een digitale versie. Hans geeft grif toe daar eerst geen voorstander van te zijn geweest, maar realiseert zich dat dit een niet tegen te houden ontwikkeling was. Hij heeft persoonlijk ook zeker wel affiniteit met digitale communicatie, maar vond de MeerMARE een fijn blad om “in handen te hebben”. Zijn aanvankelijke bezwaar zat hem echter het meest in het profiel van de HGC leden, voor wie een heus blad op de leestafel hem het meest passend leek. Maar een vooruitgang als deze is niet tegen te houden en ook goed uitgevallen. De overgang is met inmiddels 5 digitale uitgaven in het laatste jaar wel een heel eind op de goede weg vindt Hans. Met de toevoeging van Carla Kieft aan de redactie was het overdragen van het voorzitterschap een eerste stap. En nadat de oproep in de laatste MeerMARE heeft geresulteerd in de aanmelding van 3 enthousiaste “meiden”, vindt Hans de tijd rijp om vooral uit te gaan kijken naar een eerste editie van de MeerMARE waaraan hij niet heeft meegewerkt.

De eerste vraag over jou als persoon Hans, was meer gericht op je achtergrond, maar wat weten we verder nog niet van jou als mens? Wat drijft je, waar ligt je passie en wat kenschetst je als persoon vooral?

Over deze vraag moet Hans iets langer nadenken, maar als hij zichzelf moet omschrijven dan denkt hij terug aan de keren in zijn leven dat hij afscheid nam van een afdeling of werk en men terugkeek op de samenwerking met hem. Dan kwamen de kerncompetenties en eigenschappen integriteit, loyaliteit, accuratesse en perfectionisme regelmatig naar voren. Combineer dit met de eigenschap dat hij zijn hele leven al moeite heeft met “nee zeggen” en je heb de combinatie van iemand die geregeld te veel aapjes op zijn schouder meedraagt. Met alle risico op een burn-out en daar heeft hij regelmatig dicht tegenaan gezeten, zegt hij zelf. Gelukkig heeft hij door de jaren heen ook geleerd daar goed mee om te gaan.

Hans is sinds een aantal jaar actief met bridgen en in dat verband was hij ook binnen een periode van enkele maanden betrokken bij de organisatie en werd hij penningmeester van die club. Zo ook trouwens voor “zijn” HGC senioren competitieteam. Dit jaar zou hij het captainschap op zich nemen. Het loslaten van de financiële rol binnen het team was niet zo moeilijk, want die werd meteen overgedragen aan de penningmeester van de club.

Hans is competitief ingesteld en vindt van zichzelf dat hij moeite heeft met verliezen. In het vaste clubje HGC leden met wie hij al lange tijd samen golft, kennen ze hem gelukkig en kan hij eventuele frustraties over zijn spel (wie kent het niet) gelukkig wel kwijt.

Dat brengt ons op golf in zijn algemeenheid: waarom ben je daarmee gestart? En het lidmaatschap van de HGC, hoe kwam dat?

Dat is een mooi verhaal, want Hans is er qua golf een “beetje ingeluisd” na een bedrijfsclinic. Een nichtje van Hans bleek verkering te hebben met een “aspirant-golf pro” en die wilde graag les geven. Tijdens een familiefeestje werd Hans de vraag gesteld “doe je mee?” en zoals wel vaker bij dat soort vragen zei hij spontaan: “ja, altijd”. Terwijl hij geen idee had wat de vraag was en waar hij eigenlijk ja op had gezegd. Bleek het om een aantal golflessen met zijn broers en zwager te gaan. En ja, eenmaal toegezegd ging het plan door, terwijl Hans in die tijd ook nog vrij veel tenniste. Maar goed, de golflessen leidden tot een golfexamen op de baan in Purmerend en toen was de keuze qua golfclub lidmaatschap tussen die van ons en Abcoude. Hans vond de Haarlemmermeersche aantrekkelijker. Zowel qua baan als ligging. En na de toenmalige uitbreiding en overname van de club is zijn waardering ervoor, maar ook voor het bestuur, alleen maar gestegen.

Hans vertelt geanimeerd en met respect over Ben Box, de toenmalige voorzitter en hoe Hans in en sinds die tijd het proces van de wording van de HGC tot wat het nu is, inclusief het besturen van de club, nauwgezet gevolgd heeft.

De rubriek ”In gesprek met” in de MeerMARE was in de achterliggende jaren echt van jou, Hans. Wat was de bedoeling van die reeks, en welke interviews zijn je het meest bijgebleven?

Hans schat dat hij in zijn periode bij de MeerMARE zo’n 20 tot 25 mensen uitgebreid heeft geïnterviewd. Daar hoorde sowieso het voorstellen van nieuwe bestuursleden bij, als een bijna vast “verplicht” onderdeel. Maar daarnaast waren er bijzondere gesprekken met mensen die in de clubgeschiedenis een plek hebben. Zo was er een gesprek met Flip Fluitman, maar ook met de baanarchitect Alan Rijks.

De “In Gesprek met-interviews” zijn ooit begonnen met het voorstellen van commissieleden en de eerste persoon die Hans in dat verband sprak was Jan Knijn. Het gesprek werd geheel opgenomen en Hans wilde zijn woordgebruik graag goed en exact weergeven. De reacties van clubleden gaven aan dat het daardoor heel herkenbaar was, alsof Jan in de tekst echt aan het woord was.

Taalgevoel heeft Hans ook, ondanks zijn technische opleiding. Hierdoor heeft hij er veel plezier in heeft gehad om een heel gesprek op rijm te zetten, maar ook om lange coupletten van Sinterklaasgedichten in elkaar te passen.

Richting het einde van het gesprek wil ik van Hans nog wel weten wat zijn plannen zijn en wat hij ons wil meegeven? Voor de HGC als geheel, naar ook voor de MeerMARE? En is hij tevreden over de vragen, had hij het anders gedaan of ben ik iets vergeten te vragen?

Hans zelf heeft zijn toekomst zonder een vaste rol bij de MeerMARE wel uitgestippeld. De 3 dagen klussen in zijn eigen bedrijf afbouwen naar maximaal 2 dagen per week zal nog een klus op zich zijn. Maar geeft hem wel de ruimte om rond zijn eigen huis de klussen die Emmy al langer aangeeft eindelijk ook weer eens aan te pakken.

Kijkend naar de golfclub is Hans bijzonder te spreken over de aanpak van het huidige bestuur, dat in deze “coronatijd” kiest voor doorpakken met het opknappen van het restaurant en de nodige renovatie van de installaties. Ook de moeite die wordt genomen om het jaar financieel nog wat proberen te redden en de schade te beperken, waardeert Hans. Kijkend naar de aanbiedingen op de website voor niet-leden denkt hij dat dit een goede actie is, maar dat moet wel tijdelijk zijn. Hopelijk leidt het tot de gewenste groei van nieuwe leden, maar kunnen we uiteindelijk ook weer terug naar een basis waarin zulke speciale acties voor onze club niet nodig zijn. Ook in 2008 (met de bankencrisis) hadden golfclubs het moeilijk. Hierbij is het van belang dat een bestuur niet alleen door de crisissituatie weet heen te laveren, maar ook zaken durft aan te pakken en tegelijkertijd goed strategisch beleid voor de jaren er na jaren vormt. Ons toenmalige bestuur heeft dat perfect opgepakt vindt Hans.

Voor de MeerMARE ziet Hans nu een bijna geheel nieuwe ploeg waarin hij alle vertrouwen heeft. Hij hoopt in de toekomst verrast te worden door een inhoud die hij niet van te voren kent en hij acht het niet uitgesloten dat hij als lid van de club een keer de vrijheid en tijd zal nemen om nog eens een artikel te schrijven.

En hoewel ieder het op zijn eigen manier doet, hoop ik dat Hans tevreden is over het resultaat van “zijn rubriek”. Ik bleek gelukkig geen belangrijke vragen te zijn vergeten en de vragen waren in lijn met hoe Hans het zelf zou hebben gedaan. Dus zo konden we na een interessant gesprek de foto’s met Hans in de baan gaan maken. Hans, dankjewel voor dit gesprek. Namens de gehele redactie dank voor je bijdragen aan vele MeerMARES door de jaren heen. Dat was ook een mooie klus en we zien en horen nog van je op de HGC!

Noot van de redactie: Dat Hans graag de puntjes op de i zet, blijkt wel uit onderstaand geluidsfragment:

Redactielid

Naam: Emilie de Wolf

HGC-lid sinds: 2007

Werkzaam geweest als: Senior Beleidsmedewerker Beleggingen bij een pensioenuitvoerder, daarvoor o.a. jaren gewerkt bij beursfondsen en in het bankwezen. Hobbies naast golf: Ballet en gezellig samenzijn met familie en vrienden. Affiniteit met redactiewerk: Houd van taal en talen, en door steeds meer op te schuiven van financieel werk naar financiële (corporate) communicatie ben ik vanaf eind 2015 met veel plezier gaan schrijven voor de MeerMARE.