In gesprek met:

Bert van Vliet, Bestuurslid Golf en Commercie

Nieuw bestuurslid sinds november 2017. Heeft de ambitie om weer een wachtlijst voor nieuwe leden te realiseren. Is onder de indruk van het vele werk dat de verschillende commissies voor de club doen. Wil de Golf Academie een prominentere plaats binnen onze club geven en voelt zich prettig op zijn plaats binnen het bestuur.

Wie is eigenlijk Bert van Vliet?

Bert is geboren in 1953 te Amsterdam. Groeide daar, op veel verschillende adressen, op. Werd verliefd op een dame uit Heemstede, trouwde met haar (en is dat nog steeds) en belandde met haar in Amsterdam Watergraafsmeer, op een etage op de Hogeweg. Kregen samen twee dochters en een zoon. Toen de oudste dochter in 1987 aan de lagere school toe was kwam het moment dat zij besloten Amsterdam te verlaten. De eerste keuze was Heemstede, maar het werd uiteindelijk Aerdenhout waar zij nog steeds met buitengewoon veel plezier samen wonen.

Studeerde Pedagogie maar vond zijn eerste serieuze job in de medische hulpmiddelen branche. Werkte meer dan 20 jaar voor een Amerikaanse multinational. (Wellicht lopen er op onze club leden rond met een stent in het lichaam die bij Bert vandaan komt, maar dat ter zijde). Begon in 2006 zijn eigen bedrijf in dezelfde branche. Verkocht in 2017 dit bedrijf. En heeft nu (eindelijk) alle tijd om zich op het golfen te storten.

Waarom en wanneer ben je gaan golfen?

Ik heb mijn hele leven altijd veel aan sport gedaan. Jaren gevoetbald bij JOS en DWV. Dan beland je in de fase dat je wat minder snel wordt en tegen blessures aanloopt. Ik ben toen gestopt met voetbal en ben gaan tennissen en hardlopen. Jaren met veel plezier getennist, maar ook 3x marathon van New York mogen lopen. Maar ja, door het vele trainen loop je weer (letterlijk en figuurlijk) tegen hetzelfde probleem aan, je wordt steeds meer blessuregevoelig.

Tijdens een congres in België, Golfbaan Spiegelven, werd ik uitgenodigd voor een Golf Clinic. Het is het oude bekende verhaal: Ook ik was gelijk gegrepen door het golfspelletje.

Hoe lang was dat geleden?


Ik denk zo’n dertig jaar. Mijn werk nam toen te veel tijd in beslag om direct te gaan golfen maar als het golfvirus eenmaal gesetteld zit, dan ga je toch op een gegeven moment overstag. Les genomen en flink gaan oefenen op de driving range en na een goed gesprek met toenmalige Pro Jimmy (van Heuven Staereling, red.) heb ik me toch maar op de wachtlijst laten zetten. Samen met 4 tennismaatjes. En het grappige vind ik, dat naarmate je ouder wordt het hardlopen minder wordt, het tennissen moeizamer gaat, maar het golfen kun je, met hulp van een goede pro, heel lang verbeteren.

Wat was je drive om tot het bestuur toe te treden?

Eigenlijk heel onverwacht. Ans Bodegom sprak me een keer aan, dat er twee vacatures kwamen in het bestuur. Dat was kort nadat ik mijn bedrijf had verkocht. Ik zat op dat moment persoonlijk toch wel enigszins in een gat. Van jaren hard werken, veel van huis en reizen, plotsklaps geen druk meer op de ketel. Daar had ik best wat moeite mee. Wat dat betreft had Ans precies het goede tijdstip gekozen. En, ik wil ook graag wat terug doen voor de club waar ik inmiddels al een aantal jaar met heel veel plezier lid van ben. Zowel de portefeuille Golf als Commercie spraken me aan en daar wil ik me de komende periode voor inzetten.

Wat zijn jouw ambities als bestuurslid voor deze portefeuilles? En kun je die separaat aangeven voor enerzijds Golf en anderzijds Commercie?

Ik zie een aantal uitdagingen aankomen. En het is eigenlijk een combinatie van Golf en Commercie. Je kunt die zaken niet los van elkaar zien. Neem bijvoorbeeld onze Golf Academie. Na het trieste, onverwachte wegvallen van Jan van Oosbree hebben we veel gesproken over hoe we het best verder moeten met de Golf Academie. Wij stelden vast dat de Academie te veel buiten onze club is gepositioneerd. Wij willen deze meer bij de club betrekken. Ook vanuit het perspectief dat de Academie een belangrijke motor is c.q. moet worden voor nieuwe ledenwerving. We hebben daar dan ook bij het opstellen van het profiel van een nieuwe Head Pro uitdrukkelijk naar gekeken. Het is Roberto Schuit geworden, en hij heeft duidelijk de opdracht gekregen om dit de komende periode te verwezenlijken.

Buiten de ledenwerving is het zo dat onze Pro’s de huidige leden langer aan het golfen kunnen houden, ook als er langzamerhand wat sprake is van enige slijtage. Wouter Voskamp heeft daar zelfs speciale cursussen voor gevolgd, maar ook onze andere Pro’s zijn in staat, door bijvoorbeeld kleine wijzigingen in de swing aan te brengen, blessureleed te voorkomen dan wel te minimaliseren. In onze nieuwe Pro ruimtes kunnen onze Pro’s de lesklanten met professionele apparatuur analyseren en zo veranderingen/verbeteringen initiëren.

En gaat dat lukken denk je?

Ik heb er alle vertrouwen in. Er worden verschillende programma’s opgestart. Bijvoorbeeld de actie ‘LEARN2PLAY'. Hiermee kunnen deelnemers voor een vast maandbedrag vrij lessen èn vrij spelen op de Bolstra. Wij denken dat hieruit mensen enthousiast worden om ook lid te worden van onze club.


Een ander aspect is: Ons ledenbestand bestaat voor een substantieel deel uit Babyboomers. Daarom verwachten we dat de komende periode een groeiend aantal leden door fysieke problemen minder gaat golfen. We hopen dat de Bolstra hiervoor een mooi tussenstation gaat vormen. Ondanks dat zullen er onherroepelijk leden stoppen met golf en hun lidmaatschap opzeggen. We weten ook dat we een minimaal aantal leden nodig hebben om de exploitatie van onze speelfaciliteiten, baan en clubhuis rond te krijgen. Daarom hebben Willem (de Vries, onze Voorzitter, red.) en ik, een beetje grappend, maar met serieuze ondertoon de doelstelling neergelegd dat we weer toe willen naar een wachtlijst voor nieuwe leden.

Hoe denk je deze ambitieuze doelstelling te verwezenlijken?


We hebben een Task Force samengesteld waarin enkele bestuursleden, het management, de Pro’s en enkele commissieleden zitting hebben. Deze groep komt met regelmaat bijeen om ideeën te genereren en een stappenplan samen te stellen hoe we deze doelstelling gaan halen.


Zijn daar al resultaten uit voortgekomen?


Dat is nog te vroeg. Een eerste stap is dat we (nieuwe) doelgroepen definiëren waarin potentieel nieuwe leden zijn te vinden. Tweede stap is een plan van aanpak hoe we deze groepen gaan benaderen en enthousiast maken voor onze baan en onze vereniging. Voorbeeld is het recente nieuws dat er vele, in Engeland gevestigde bedrijven, door de komende Brexit naar Nederland, en met name de Randstad verhuizen. Dat is dus een groep expats, die we gaan benaderen. En zo gaan we actief meerdere nieuwe groepen definiëren en benaderen.


Ledenwerving is dus een belangrijk speerpunt, en hoe staat het met de sponsoring?

Sponsors/Business leden hebben tegenwoordig de mogelijkheid om uit verschillende modules een pakket samen te stellen en dat lijkt goed te werken. Regelmatig komen er nieuwe bedrijfsleden bij. Er zijn nu meer opties voor een ZZP’er, MKB’er of groot bedrijf. Het is niet meer zo strikt als het vroeger was.

De nieuwe Bolstra was een flinke financiële ingreep, hoe staan we er nu commercieel voor?

Wat we in ieder geval zien is dat hij behoorlijk frequent bespeeld wordt. Zowel door leden als niet-leden. Het blijkt echter dat sommige leden die gebruikmaken van de Bolstra zich niet vooraf aanmelden bij de Caddiemaster. Dat maakt het lastig om goed in kaart te brengen hoe de bezetting werkelijk is. Ik wil dan ook graag van gelegenheid gebruik maken om op te roepen: meld je aan bij de Caddiemaster als je de Bolstra gaat spelen. Dat was vroeger ook zo en is nu nog steeds zo.

Binnenkort wordt het vroeger donker en gaan de lichten s ’avonds aan. We zijn heel benieuwd hoe dat uitpakt. Er liggen in dat verband nog wel een paar uitdagingen. Zoals bijvoorbeeld de verlenging van de openingstijden van de horeca, en de mate van service die we dan nog kunnen en willen verlenen.

Als je om 21. 00 uur na een rondje Bolstra het restaurant binnen komt, dan wil je misschien iets warms nuttigen. Je kunt je echter ook wel voorstellen, dat we de keuken niet zo’n lange dag open kunnen houden. Hoe we dan toch nog iets kunnen leveren? Daar wordt intern nog over gesproken en uitgetest hoe we dat kunnen aanpakken. Uiteindelijk geldt ook hier dat we ons Gastvrij opstellen.

De nieuwe slogan is: HGC Buitengewoon Gastvrij!

Tegelijkertijd hoor ik geregeld: “daar merken we nog niet zo veel van”.

Ehmm… eens. We hebben buitengewoon gastvrije mensen binnen onze pool van medewerkers en professionals. Tegelijkertijd hoor ook ik klachten hier omtrent. Daar wordt hard aan gewerkt. We willen het niet alleen bij de kreet laten, we willen het ook met z’n allen ZIJN. En daar zijn nog wel wat stappen voor nodig. Het is ook belangrijk in het kader van nieuwe ledenwerving. We willen absoluut geen verhalen dat mensen aarzelingen hebben om lid te worden omdat ze denken dat wij juist niet zo gastvrij zijn.


Kun je dat wat concreter maken?


Als je als gast onze baan opkomt zijn er drie gebieden waar het eerste contact plaats vindt. Dat is het aanmelden bij de balie (receptie/caddiemasters), ons restaurant en/of onze golfacademie. Op deze drie fronten moet de gastvrijheid om te beginnen tip-top in orde zijn. Het is niet alleen voor onze stafmedewerkers een aandachtspunt, ook voor onze leden geldt dat het een must is om zich gastvrij op te stellen naar andere leden, greenfee-spelers en overige gasten en bezoekers van ons complex. Wij zijn met z’n allen samen de Haarlemmermeersche golfvereniging, dus moeten we ook met z’n allen samen de gewenste gastvrijheid uitstralen en uitdragen. Daar gaan we als bestuur ook de komende periode op aansturen.

Zijn er nog meer aandachtsgebieden die binnen jouw portefeuille vallen?


Ik heb vanuit mijn bestuursfunctie geregeld werkoverleg met verschillende commissies, zoals de Technische Commissie, de Wedstrijd Commissie en de Nieuwe leden Commissie. Wat ik hier graag wil benadrukken is, dat het allemaal zonder uitzondering keiharde werkers zijn. Wat deze mensen voor ons, leden, doen verdient alle lof. Het is onwaarschijnlijk wat er aan werk verzet wordt. Dit is met recht het hart van onze club. En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere commissies binnen onze vereniging. Ik word daar nu veel meer mee geconfronteerd dan vroeger, toen ik nog gewoon lid was en mijn rondjes liep. Ik had daar voordat ik bestuurslid werd eigenlijk geen notie van.

Om daar op door te gaan, wat vind je er van dat het bij leden blijkbaar niet bekend is dat de verschillende commissies zo veel voor ons doen?


Dat vind ik bijzonder jammer. Ik vind dat we als bestuur best wat meer mogen uitdragen en communiceren wat deze mensen allemaal voor ons doen.

Ik hoor regelmatig kritiek op bepaalde acties van verschillende commissies

Kritiek mag en moet, maar kom er dan ook mee naar het bestuur. Geroep in de wandelgangen levert alleen maar irritatie en ruis op. Sommige situaties zijn eenvoudig uit te leggen. Het bestuur heeft een eigen Email-adres (bestuur@haarlemmermeerschegolfclub.nl red.) en is dus voor iedereen rechtstreeks te benaderen.

Het oude excuus dat klachten ergens in de organisatie zouden blijven hangen en het dus geen zin had je te uiten, gaat niet meer op.

Daarnaast houden we nog steeds iedere eerste vrijdag van de maand om 17.00 uur een inloop-uur. Ik kan alleen maar zeggen kom langs en spreek je uit. Overigens geldt wel dat we er niet alleen zitten voor het ontvangen van kritiek, we staan ook graag open voor suggesties en goede tips ter verbetering.

Bert, hartelijk dank dat we je op deze manier een beetje hebben leren kennen.
Wij wensen je heel veel succes in het samen met het bestuur, de commissies en leden van onze club, realiseren van je ambities voor onze mooie vereniging.