De visie van de nieuwe Baancommissie

Soms worden golfbanen kunstmatig moeilijk gemaakt om deze uitdagender te maken. Maar wat is er leuk aan ballen zoeken in hoge rough en dicht struikgewas? Onze golfbaan is al uitdagend genoeg, dus is wil de BaCo dat onze baan in principe overal en voor iedere handicap bespeelbaar moet zijn. Het streven is dan ook om het gehele jaar dezelfde condities te kunnen bieden aan onze leden en gasten. Dat komt niet alleen het spelplezier, maar ook de snelheid van spelen ten goede.

Alle balsporten worden beoefend op een overzichtelijk standaard speelveld. Behalve golf. Geen twee golfbanen zijn hetzelfde, elke hole is anders. Ook de moeilijkheidsgraad verschilt per hole.

Bedenk daarbij dat veruit de belangrijkste factor bij het bepalen van de moeilijkheid van een hole bestaat uit de lengte ervan. Voor optimaal spelplezier voor jezelf en anderen is het daarom cruciaal om van de juiste tee te spelen. Er is héél goed over nagedacht om de baan zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor alle categorieën golf(st)ers. De tees op onze baan zijn daarom allemaal zó geplaatst dat je écht meer van het spel kunt genieten als je van de juiste tee speelt.

Ons golfcomplex ligt op een lap grond van pakweg 80 hectare, die bestaat uit een lappendeken van verschillende grondsoorten. Prima, als je graag een gevarieerde begroeiing op en rond de baan wilt hebben. Maar verdraaid lastig als je streeft naar een uniforme grasmat op alle 36 holes, tees en (oefen)greens. Toch is dat wat onze nieuwe Baancommissie voor ogen heeft, want optimaal spelplezier is waar bij hen alles om draait.

Er is dit jaar gekozen om in het voorjaar de fairways te prikken (beluchten) en te bezanden. Er is twee keer zoveel zand opgegaan als voorheen, 800 m3 zand, wat de baan ook nodig heeft. Helaas hadden we een koud voorjaar, maar toen de temperatuur in de bodem kwam heeft dit - in combinatie met een groeizaam voorjaar - tot een spectaculair resultaat geleid; prachtige fairways.

Er zijn een paar holes die de komende tijd extra aandacht krijgen, om zo het spelplezier te verhogen. Hole 5 Leeghwater bijvoorbeeld. Daar loopt de fairway te veel af naar het water. Met als gevolg dat veel goed geslagen ballen met een boog alsnog het water in rollen. Dat zal worden verbeterd door de contouren van de fairway daar iets anders te maaien en de ‘first cut’ aan de waterkant wat hoger te laten. Andere oplossingen zijn minder eenvoudig, zoals de (te) vaak natte fairway van de strandhole op Lynden. Dat wordt een meerjarenplan, maar er wordt aan gewerkt.

Het oog wil ook wat. De oude green van Cruquius 8 was door de jaren heen een onaantrekkelijk stukje waste-land geworden, dat niet meer leek op de oorspronkelijke lay-out. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het verfraaien van de route van de green van Cruquius 8 naar de tee van hole 9.

De waterpartijen worden weer goed zichtbaar gemaakt en de grond die hierbij vrijkomt en grond uit depot zal worden gebruikt om een verhoging te maken langs het pad naar de green van Cruquius 8. Ook zal hier weer een mooie bloemenweide op worden gemaakt.

Er staan hier en daar nog wat uit hun krachten gegroeide snelgroeiers, waarvan de bladerkronen hier en daar de omvang van een torenflat van 6 verdiepingen hebben bereikt. Deze zullen worden verwijderd, wat een veel fraaier en evenwichtiger ‘plaatje’ gaat opleveren. Als voorbeeld hole Leeghwater 8 (zie filmpje).

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

De BaCo heeft het voornemen om op een aantal plekken het open karakter van de baan terug te brengen, waardoor de contouren beter zichtbaar worden en er ruimer zicht ontstaat. Waar mogelijk worden o.a. de bloemenweiden uitgebreid op verzoek van – en in overleg met – de clubleden die betrokken zijn bij het optimaliseren van de flora en fauna op onze baan.