Marketingcommissie

In de Algemene Ledenvergadering van juni jl. heeft het Bestuur in het verlengde van het Beleidsplan voor de komende 3 jaar een Marketing- commissie geïntroduceerd, bestaande uit Marcella Keulen, Carla Kieft en Jan Beelen. Deze nieuwe commissie is gevraagd een marketingplan op te stellen om de beleidsdoelstellingen te ondersteunen en daar waar mogelijk te helpen realiseren.

Van belang op dit moment is het behoud en de tevredenheid van de huidige leden, wat op termijn de aantrekkingskracht van onze club ook voor nieuwe leden verhoogt. De Marketingcommissie richt zich dan ook niet op actieve werving van nieuwe leden. Dat is momenteel niet aan de orde omdat er een wachtlijst is.

Wel is de gemiddelde leeftijd van de club een aandachtspunt voor de toekomst. Inclusief jeugdleden ligt deze met ca. 62,5 jaar hoog (exclusief jeugd tot en met 18 jaar), hoger dan het landelijke gemiddelde. Wanneer lidmaatschappen in de toekomst weer mogelijk zijn, zullen we rekening moeten houden met het actiever werven van ‘jongere’ leden.

De commissie gaat zich nu vooral richten op de communicatie binnen en buiten de club om de belangen en tevredenheid van onze leden te behartigen. Dit alles binnen het thema ‘Buitengewoon Gastvrij’.

In juli jl. viel bij u het lustrumexemplaar van de MeerMARE op de mat. De advertenties van een aantal van onze Business Clubleden en andere ‘sponsors’ maakten mede mogelijk dat wij een glossy bewaarexemplaar konden maken. Wij vonden het 35-jarig jubileum een mooi moment om stil te staan bij een stuk historie van onze club, ofwel verhalen ‘uit de oude doos’. Maar u ook een stukje actualiteit en een kijkje in de toekomst te bieden. Wij hopen dat u ervan hebt genoten.

Voordat deze speciale editie aan alle leden is verstuurd, heeft onze redactievoorzitter het eerste exemplaar aan het bestuur aangeboden:

Wij danken alle leden die direct of indirect hebben bijgedragen met mooie foto’s en verhalen.

Vacatures (vrijwilligers) bij de Redactie van de MeerMARE

De (digitale) MeerMARE wordt 4x per jaar gemaakt. Wij zoeken een nieuwe REDACTEUR m/v ter versterking van het redactieteam.

Schrijft u graag en hebt u een 'vlotte ‘pen’? • Zou u meer willen weten van zaken die spelen binnen onze club? • Vindt u het leuk om nieuwe mensen binnen de club te ontmoeten? • Wilt u graag in een gezellig en creatief team ‘werken’?

Ervaring is niet noodzakelijk, er is voldoende ruimte voor ‘learning on the job’ en begeleiding van de andere redactieleden.

Hebt u interesse? Laat het ons dan weten per mail: meermare@haarlemmermeerschegolfclub.nl

Ook zoeken wij freelance ‘RAZENDE REPORTERS’ m/v

Leden die af en toe tekst of foto’s willen aanleveren. Daarvoor hoeft u zich niet aan te melden (mag wel), maar stuurt u uw bijdrage naar: meermare@haarlemmermeerschegolfclub.nl. Het redactieteam kijkt dan of er plaats is voor uw bijdrage. Overigens hoeft u hiervoor echt geen ervaren schrijver te zijn. Het redactieteam redigeert de teksten.