Het Wereld Handicap Systeem (WHS)

In 2021 wordt in Nederland het Wereld Handicap Systeem ingevoerd. Bij de invoering gaat er voor spelers best veel veranderen. Puntsgewijs behandelen we hier de belangrijkste punten van het WHS.

1. Iedere golfer krijgt een nieuwe handicap

Bij de invoering van het WHS rekent de computer de eerste WHS-handicap uit van iedere golfer. Een WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 prestaties in de laatste 20 qualifying ronden. Voor de transitie van EGA- naar WHS-handicap worden alleen scores gebruikt vanaf 2016. Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd, dit betekent dat er bij de transitie naar een WHS-handicap minder scores gebruikt kunnen worden. Bij nul ingeleverde scores blijft de handicap gelijk, maar deze handicap is wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd gaan worden die behoorlijk slechter zijn; in eerste instantie zal de handicap dan niet zoveel omhoog gaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen. Bij spelers die minder dan 9 scores hebben ingeleverd sinds 2016 is daarom ook sprake van dezelfde gevoeligheid. Bij de invoering van het WHS zal de meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is. Handicap 54 blijft de hoogste handicap. Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap gelijk blijven of zelfs zakken.

Het streven is dat de WHS-handicaps van spelers passen bij de speelsterkte van de spelers en dat hiermee het spelplezier van de spelers verhoogd wordt.

2. Het WHS werkt met een dagresultaat

  • De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Maar als de spelvorm Stableford of Tegen Par is, dan kan men op het moment dat er niet meer gescoord kan worden de bal oppakken en wordt voor de holes zonder score automatisch een netto double bogey ingevoerd. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul stableford-punten oplevert.
  • Elke bruto score over 9 of 18 holes wordt omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat. Als voorbeeld een dame met handicap 9 van de rode tees, waar ze 12 slagen krijgt, een bruto score van 85 maakt. Dan heeft zij omgerekend een dagresultaat van 10,1 geproduceerd. Deze 10,1 is de score ‘boven par’ op een standaard baan.
  • Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de slope rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de slope rating van de gespeelde baan vermenigvuldigd met het verschil tussen de aangepaste bruto score en de course rating.
  • De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.

3. Overige punten

  • Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is dat alle spelers, ongeacht hun handicap, naast wedstrijdscores ook scores van qualifying ronden kunnen inleveren, zowel over 9 als 18 holes en onder voorwaarden ook over 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 of 17 aaneengesloten holes.
  • Ook in het WHS is er een systeem dat op basis van ingeleverde scores een correctie toepast op de scores van die dag. Dit heet de Playing Conditions Calculations (PCC) en die wordt bepaald over alle ingeleverde scores van spelers met een handicap lager dan 36 voor iedere dag voor iedere baan.
  • Omdat deze PCC pas ’s nachts bepaald wordt, is de handicap na de ronde provisioneel totdat de PCC is toegepast, wat de volgende ochtend zal zijn.
  • Daarnaast is een aantal mechanismen ingebouwd om te voorkomen dat handicaps te snel stijgen of niet snel genoeg dalen.

4. Tijdspad tot volledige GO-LIVE WHS:

Om de transitie in goede banen te leiden heeft de NGF twee periodes waarin zij de voorbereidingen treffen. Dit is belangrijk voor u om te weten, zeker wanneer u van plan bent om in december nog qualifying scores in te leveren.

  • In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari (fase 1) worden geen qualifying scores verwerkt. Deze scores komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt. Scores van voor 16 december, die niet voor 16 december zijn ingevoerd, kunnen niet meer verwerkt worden.
  • Gedurende fase 2, van 4 januari tot 1 maart, zal zowel de WHS- als de EGA-handicap getoond worden op de digitale NGF-pas in de GOLF-NL app. Op 1 maart 2021 verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze niet meer zichtbaar op de pas.

5. Wilt u meer weten?

GOLF.NL legt het WHS stap voor stap uit. Meer informatie en video’s zijn te vinden op golf.nl/whs. Het WHS was het hoofdonderwerp in de eerste aflevering van de GOLF.NL podcast. De belangrijkste vragen die golfers over het WHS hebben, worden beantwoord. De podcast is te beluisteren op Spotify, Stitcher, Apple Podcasts/iTunes en Google Podcasts.

De Regel Commissie neemt ons mee door de baan en geeft toelichting op de regels die hier van toepassing zijn: