image

De redactie van de MeerMARE wenst u allen fijne Kerstdagen en een goed, gezond en sportief 2021!

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Van de redactie

Ook wij blikken nog even terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin de wereldwijde coronapandemie ons allen behoorlijk in de greep hield en waarvan het einde helaas nog niet in zicht is.

Dit jaar verliet Hans van der Stoop de redactiecommissie. Gelukkig kwam er ook weer versterking bij van 3 nieuwe redactieleden: Mandy Lammers, Heleen Feijtes en Betty Croonen.

De digitale MeerMARE blijft onderwerp van verandering gezien de mogelijkheden die de multimediale techniek die wij gebruiken ons biedt. De gebruiksvriendelijkheid staat daarbij centraal. Zo ziet u nu pictogrammen op de inhoudspagina voor de diverse (terugkerende) clubaangelegenheden waarmee u met één klik naar het betreffende onderwerp gaat.

Uw mening over de MeerMARE stellen wij op prijs. Daarom vindt u in elke editie een enquête. Gebruik deze om uw suggesties/mening kenbaar te maken. Dit helpt ons de MeerMARE te blijven verbeteren en toe te snijden op uw wensen. En, mocht u graag de ‘pen’ ter hand nemen, schroom dan niet en meld u aan bij de redactiecommissie.

We zien u graag weer terug in het nieuwe jaar met de MeerMARE voorjaarseditie!

Kopij ontvangen wij graag in een gangbaar bestandsformat, zoals Word of OpenOffice, of als platte tekst in een email. Gebruik s..v.p. zo weinig mogelijk opmaakinstellingen.

Eventuele foto's graag als bijlage meezenden (in groot formaat) om kwaliteitsverlies te voorkomen.

Artikelen worden, tenzij anders vermeld, geplaatst onder verantwoordelijkheid van de redactie en hoeven niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur te vertegenwoordigen.

Vormgeving en opmaak: Carla Kieft

Carla Kieft (vz) (06) 533 65 328 Emilie de Wolf (06) 512 78 735 Nico ter Haak (06) 121 32 131 Betty Croonen (06) 271 53 368 Heleen Feijtes (06) 121 29 035 Mandy Lammers (06) 463 36 712

Haarlemmermeersche Golfclub Spieringweg 745 2142 ED Cruquius

T 023 558 90 00 F 023 558 90 09 E info@haarlemmermeerschegolfclub.nl

Onze toekomst: Noortje Drent slaat af op hole 4 Bolstra, onder toeziend oog van moeder Annemarie en Mats Kroes

Foto beschikbaar gesteld door Elke Oudendijk