Sigrid Cornet, caddiemaster

Ik ben 55 jaar, heb drie uitwonende zonen van 25, 23 en bijna 18 en woon in Hoofddorp. Ik ben tijdens de 1e lockdown dit jaar gaan golfen, heb les gehad van Wouter en mijn handicap behaald.

Ik solliciteerde bij HGC als caddiemaster omdat ik op de lijst stond bij mijn werkgever KLM voor ontslag en ik het niet onverstandig vond om eens rond te kijken. Dit is inmiddels wel veranderd, aangezien veel medewerkers gebruik maakten van de vrijwillige vertrekregeling. Bij de KLM werk ik parttime als gate agent, ook wel grondstewardess voor de ‘gewone mens’. Gelukkig vond Gonda mijn cv leuk genoeg voor een gesprek en ben ik aangenomen.

Ik heb dus op het moment twee parttime banen. Zodra ik tijd heb ga ik de golfbaan op. Ik heb in het verleden gehockeyd bij De Reigers in Hoofddorp en kom regelmatig oud-teamgenoten op de golfclub tegen. Zodoende heb ik altijd wel iemand om mee te golfen.

Verder ben ik nog de ‘Saar’ van een demente man. Saar Aan Huis is een particuliere stichting die mensen zoals ik (een Saar, van Saartje uit het TV-programma Swiebertje van vroeger) koppelt aan een meestal dementerende oudere, zodat ze dingen kunnen ondernemen, of de mensen thuis kunnen ondersteunen met allerhande klusjes. Dit met de bedoeling de mensen langer thuis te kunnen laten wonen.

Baanbezetting

Er is al het nodige over gezegd en geschreven: het was druk dit jaar op de golfbanen. Niet alleen bij ons, maar op alle golfbanen. Door corona bleven we (bijna) allemaal in Nederland. We gingen niet met vakantie of overwinteren, wat de oudere generatie bij voorkeur doet.

Een van de weinige sporten c.q. activiteiten die we met minimaal coronagevaar konden beoefenen was de golfsport. Dat heeft ertoe geleid dat niet alleen de leden van de golfclubs zelf veel en vaak gingen spelen, maar dat ook jongere en oudere (voormalige spelers die ooit hun GVB behaald hadden) de stokken weer tevoorschijn haalden, de driving range bezochten en weer een rondje gingen spelen. Veel mensen die zich beperkt zagen in hun sportieve mogelijkheden gingen het golfen uitproberen, namen les en werden enthousiast. Ziedaar de drukte op de banen.

Om dit weer in het juiste perspectief te brengen binnen onze club hebben we onderzoek gedaan naar de baanbezetting in de periode mei (na de versoepeling van de intelligente lock-down) tot en met oktober (voor de gedeeltelijke lockdown). Deze cijfers hebben we vergeleken met dezelfde periode in 2019 en 2018:

  • Ter toelichting: De baanbezetting heeft betrekking op de tijden van zon-op tot zon-onder boekbare tijden;
  • De baanbezetting is berekend over alle lussen, inclusief Bolstra. Deze lus was in 2018 niet beschikbaar in verband met de renovatie/herinrichting van de Bolstra en driving range.

Baanbezetting: 2020 53,6% 2019 44,1% 2018 41,5%

Hieruit blijkt dat de baanbezetting gestaag stijgt (ook al van 2018 naar 2019). 4% Van die groei in 2020 is het gebruik door de leden. De overige 5,5% toename van 2019 naar 2020 is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de kennismakings-/introductie acties en corona.

Als we deze totalen uitsplitsen naar de bezetting op de verschillende lussen en die over de jaren vergelijken zien we het volgende: A B C D 2020 68,6% 64,8% 55,1% 24,7% 2019 59,9% 56,3% 41,2% 18,3% 2018 60,9% 58,2% 46,6% 0%

NB: Deze uitsplitsing is naar het gebruik van de individuele lussen, dus per 9 holes. Door de luswisseling variëren uiteraard de A, B en C lus over Leeghwater, Lynden en Cruquius. In een periode van 6 weken is A/B 4 weken Leeghwater/Lynden, 1 week Leeghwater/Cruquius en 1 week Lynden/Cruquius. Ergo 5 weken is Leeghwater A en 1 week C, 5 weken is Lynden B en 1 week C en Cruquius is 4 weken C, 1 week B en 1 week A.

De meeste spelers boeken 18 holes, waardoor uiteraard de A lus het vaakst geboekt wordt. Ook hier zien we over de verschillende lussen de groei bij de leden in de afgelopen jaren.

De grootste stijging is op de C- en D-lus. Dit laat zich verklaren. Gastspelers maakten gebruik van de aanbiedingen en boekten via de caddiemaster, waarbij zij in het geval van 18 holes de luscombinatie C/A kregen. Met andere woorden startten op de op dat moment 9 holes lus (vier van de 6 weken Cruquius) en daarna de A lus (in dat geval Leeghwater).

Ledenontwikkeling

Gedurende 2020 hebben we 102 nieuwe leden mogen verwelkomen (jeugd/juniorleden niet meegerekend), waarvan een deel met name gedurende de zomermaanden al veel gebruik heeft kunnen maken van alle faciliteiten van onze club.

Sinds 1 september tot heden waren dat 34 leden, met de volgende karakteristieken:

18% is vrouw 33% komt uit de Haarlemmermeer 50% uit de regio Haarlem 9% uit de bollenstreek 9% uit Amsterdam en omgeving

35% is 60+ 35% tussen 50 en 60 27% tussen 40 en 50 en 3% jonger dan 40 jaar

38% heeft een handicap van 30+ 26% tussen 20 en 30 26% tussen 10 en 20 en 10% een single handicap.

Helaas zijn 8 leden ons dit jaar ontvallen. Daarnaast hebben 72 leden hun lidmaatschap beëindigd (inclusief jeugd-/juniorleden). Het is duidelijk dat golfen een sport is die je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen. Wat ook betekent dat het merendeel van de opzeggingen uiteindelijk samenhangt met leeftijd en zodanige fysieke beperkingen dat golfen niet meer mogelijk is. Ook hiervan een analyse:

80+ 15% 70-80 33% 60-70 24% 50-60 14% 40-50 5% Jonger dan 20 9%.

26% van de leden die opzegden waren langer dan 20 jaar lid.

Naast gezondheid zijn redenen voor opzegging veelal te weinig spelen/lidmaatschap onvoldoende benutten en verhuizing. Voor de jeugd met name het beoefenen van andere sporten.