De Baan: greenkeeping en onderhoud

Een vast onderdeel van de MeerMARE is “OnzeBaan”. Om weer helemaal up-to-date te zijn over de baan was het tijd voor een kop koffie met onze hoofd greenkeeper Nicky, die de redactie voor de afwisseling uitnodigde in “zijn” loods.

Duidelijk zal zijn dat dit jaar ook voor het baanonderhoud anders is dan anders. In de corona-(lockdown)periode zijn er wijzigingen in het HGC greenkeeping contract aangebracht, wat al eerder aan de orde is gekomen. Zie ook ALV online.

Voor het baanonderhoud betekende dit dat er vanaf dat moment met iets minder mensen gewerkt is. In de komende winter zijn er nog altijd 4 mensen van het greenkeeping team actief op en om de baan, en houdt 1 van de collega’s zich met name met de driving range bezig. Hierbij is het goed laten lopen van het ondergronds baltransport een belangrijk aandachtspunt. Denk maar eens aan het feit dat geraapte ballen (met water en aanhangend gras) in de transportslang terecht komen. Bovendien wordt de driving range elke donderdag gemaaid. Nicky benadrukt dat in vergelijking met andere banen onze driving range mooie targets en afstandsaanduidingen heeft.

In de achterliggende periode was er bij de greenkeepers eigenlijk alleen wat minder tijd voor “extra klusjes”, bijvoorbeeld in de delen van de baan met bosachtige beplanting. Voor de vaste werkzaamheden was er dezelfde inzet als anders, zoals meerdere keren per week maaien, wanneer nodig bemesten en beregenen in de hete zomermaanden. Voor het bijhouden van de “omgeving van de baan”, zoals het onkruid wieden in de sierplant- en bloemperken is de greenkeeping dankbaar voor de hulp van enkele enthousiaste tuinierende vrijwilligers/leden. Nicky hecht aan een verzorgde en groene uitstraling van de baan. Gelukkig was een aantal speciale klussen, die in 2020 waren gepland al vroeg in het jaar gedaan, zoals de aanleg van een nieuwe afslagplaats op hole 3 van Leeghwater en 2 nieuwe bruggen, o.a. bij Lynden 1. Najaar 2019 waren ook al beschoeiingen en bruggen vernieuwd.

Tijdens de periode van sluiting van de baan dit voorjaar is door greenkeeping “gewoon” doorgewerkt, zij het dat een aantal werkzaamheden efficiënter kon worden uitgevoerd omdat er geen spelers waren. Normaal heeft greenkeeping niet de kans om bij het prikken van een green (om vervilting tegen te gaan) de tijd te nemen om achter elkaar door te werken en meerdere holes een dag met gaatjes in de green en vervolgens met een laag van 2 cm zand erop te “laten liggen”. De hole of de green moet dan immers weer snel open. Om de ondergrond gezond te houden wordt per green wel 3 kubieke meter zand toegevoegd. Hopelijk kan zo’n bezanding in de komende weken nog een keer met relatieve rust worden gedaan. De resultaten van dergelijke verbeteringen van bodem en/of van drainage zie je trouwens niet direct maar zeker in de komende jaren.

Kennis van de baan is belangrijk en nieuwe greenkeeping medewerkers moeten dan ook goed worden ingewerkt. Niet alle 36 holes van de HGC zijn immers hetzelfde. De Bolstrabaan heeft bijvoorbeeld een andere grassoort en daardoor een ander bemestingsprogramma dan de rest van de lussen.

Er zijn recent 2 nieuwe collega’s in het greenkeeping team gekomen en die moeten aan de slag met alle apparatuur. Nicky maakte een toepasselijke vergelijking door te stellen dat een dure maaier niet direct kan worden toevertrouwd aan iemand die zo’n machine niet kent, net zomin als je de autosleutels van een dure auto zomaar aan een ander uit handen geeft.

Ook het harken van de bunkers is niet meer hetzelfde. Greenkeeping doet dit altijd enkele malen per week, ook nu de leden niet mogen aanharken. Vanwege mogelijk besmettingsrisico zijn er geen harken in de bunkers geplaatst. Even waren begin augustus de harken weer terug, nadat in de bunkers (in totaal 4 vrachtwagens aan) nieuw zand was aangebracht. Na veel reacties van leden –die het harken nog niet zo zagen zitten– en omdat er weinig geharkt werd, zijn de harken al snel weer verwijderd. Dat er kort daarna, na een warme periode met nauwelijks neerslag (met als resultaat een harde toplaag in de bunkers), ineens zoveel regen viel dat de bunkers dagenlang vol water hebben gestaan heeft voor het zand in de bunkers niet geholpen. Ook de schelpenpaden hebben onder de wolkbreuk geleden. Voor greenkeeping betekent zoiets vele uren extra werk. Maar ja, dit soort zaken is overmacht, veroorzaakt door Moeder Natuur, zo relativeert Nicky.

Wettelijke eisen spelen een steeds grotere rol bij het baanonderhoud en het tegengaan van schade veroorzakende insecten. De HGC loopt volgens Nicky behoorlijk voorop in de aanpak van overlast door eikenprocessierupsen en engerlingen, die niet chemisch bestreden mogen worden. Door de inzet van natuurlijke vijanden, zogenoemde insect parasitaire aaltjes (die op tijd moeten worden gespoten), is het mogelijk om op biologische wijze de overlast te verminderen en schade aan de baan te beperken. Zo is er eind april/begin mei al begonnen met een aanpak van eiken die brandhaarden zouden vormen. Waren er vorig jaar nog 100 bomen waarin de eikenprocessierups zat, dit jaar was er voor nog maar 15 bomen een tweede behandeling nodig.

De engerlingen die tot 80 cm onder de grond kunnen zitten zijn een ander probleem. Deze keverlarves vreten ondergrondse delen van een grasplant aan, terwijl vogels het gras omploegen op zoek naar engerlingen. Dit heeft vooral op de Cruquius lus voor zichtbare schade op de greens gezorgd en is vorig jaar met vogelverschrikkers in de vorm van vliegers aangepakt. Voor een chemicaliënvrij beheer dit jaar is nu ook een ander aaltje besteld.

Verduurzaming- en milieubeheeraspecten spelen bij het golfbaanonderhoud ook een rol. Verbeteringen waarin wij ook meegaan liggen op o.a. het gebied van beperking van CO2-uitstoot (diesel versus elektrisch als brandstof van buggy’s en machines), maar ook de routes en afstanden die onderhoudsmachines rijden.

Overleg over de baan vindt frequent plaats met de baancommissie en met management zelfs dagelijks. Voor de korte termijn (1e helft oktober) gaat de aandacht uit naar het prikken en bezanden van de fairways. Voor de langere termijn wordt gewerkt aan de planning van het jaarlijks groot winteronderhoud en hierop komen we in een van de volgende MeerMARE's terug.