Senioren Heren

Met veel plezier ga ik elke vrijdag vroeg in de morgen naar onze golfclub in de wetenschap daar een groepje enthousiaste heren aan te treffen die zonder aarzeling wind, kou en een reeks van andere ongemakken trotseren om de sportieve strijd met zichzelf en de baan aan te gaan. Het edele golfspel is bij uitstek een goede oefening om je geest op te ruimen en fris aan het de volgende week te beginnen. Dus nemen we in de aanloop naar het weekend graag deel aan onze vertrouwde tocht door onze goed verzorgde baan, die opvallend goed gedraineerd lijkt te zijn als je dat de laatste tijd vergelijkt met de ondergelopen weilanden en blank staande grasvelden in onze omgeving.

In de winter was de baan regelmatig niet kwalificerend waardoor wij ons de vrijheid permitteerden om gedurende onze veldtocht met elkaar van gedachten te wisselen over baanmanagement, keuze van stokken en effecten van de gesteldheid van het terrein op het mogelijke eindresultaat. Zo gaf onze strandhole, Lijnden-4, regelmatig enige grond voor discussie. Je zakte er soms tot bijna in je enkels in de modder. In goede samenspraak werd er altijd naar ieders tevredenheid een redelijke oplossing gevonden, waarbij de praktische overwegingen overheersten, even los van wat er formeel bepaald was. Vaak zag je dan ook heren met modderspatten over de kleding en in het gezicht binnenkomen omdat we meestal de bal speelden zoal hij nu eenmaal lag. Of niet, heren?!

Alle verschillen vervagen op het moment dat een perfecte drive geslagen wordt of een put van een paar meter valt. En, de perfecte slagen vormen na afloop van de wedstrijd bijna altijd het onderwerp van gesprek. Vooral een perfecte chip wordt regelmatig in al zijn details verteld. Dan blijkt dat concentratie en hoofd leegmaken vooraf belangrijke elementen vormen van het succes. Even los van het toevallige graspolletje dat gekozen was om de bal in een perfecte aanvalshouding te positioneren.

Andersom weten we eigenlijk allemaal dat extra hard slaan om een tegenvallende afslag te compenseren meestal uitmondt in een aaneengeschakelde reeks van misslagen, waardoor het eindresultaat, alle krachttermen ten spijt, niet de moeite waard wordt om over te discussiëren. De overige flightgenoten weten meestal deze vorm van persoonlijke aanmoediging wel te waarderen en om te buigen in een welgemeende en vaak effectieve bemoediging. Dit zijn misschien wel de belangrijkste redenen waarom er altijd zo’n uitgebalanceerde stemming heerst tijdens de SECO-wedstijden.

Goede resultaten van een flightgenoot hebben onmiskenbaar zijn positieve effect op de overige leden van de groep. Dat merk je bij binnenkomst van de potentiële winnaars. Die hebben dan lekker gespeeld, fantastische approaches geslagen en lange puts geholed ondanks een hobbelige wintergreen. Het geluk straalt er af en wordt gevierd met wederzijdse drankjes.

Na enig correctiewerk van té enthousiaste registratie van de behaalde punten is het dan ook met veel genoegen dat de wedstrijdleiding aan het einde van de wedstrijd de behaalde punten voor de langblijvers nog eens goed tegen het licht houdt en alvast de volgende wedstrijd aankondigt, zodat aankomende seizoen-winnaars zich mentaal kunnen voorbereiden op de volgende wedstrijd.

Gelukkig is nu het voorjaar in aantocht. We hoorden begin maart al de karakteristieke roep van de groene specht, het fluiten van zanglijsters en het hoge gezang van mezen, vinkjes en andere kleine vogels. Nu er binnen onze club meer aandacht voor ecologie lijkt te zijn, verheugen we ons al op de geplande stroken met wilde bloemen en de vlinders die daaropaf zullen komen.

Naar het schijnt komen er ook bloeiende struiken en vruchtdragende bomen waardoor nog meer zangvogels onze baan komen opluisteren. Ik heb me laten vertellen dat zoiets een kwestie is van consequente aandacht omdat dieren die vrij zijn om te gaan waar ze willen een bepaalde gewoonte moeten ontwikkelen om een omgeving als hun thuishaven te beschouwen. Laten we hopen dat over een paar jaar onze baan een oase van bloemen, vlinders en vogels is.

Frides Laméris