In gesprek met…. HGC lid Ben de Bree

De afgelopen jaren heb ik voor deze rubriek een groot aantal club-coryfeeën mogen interviewen. Dat waren merendeels bestuursleden (nieuwe danwel aftredende). Ook commissieleden die nieuws te melden hadden of met een interessant project bezig waren, zijn aan bod gekomen.

Momenteel is de renovatie van ons clubhuis “Hot News”. Aanleiding om ditmaal een actief HGC lid uit te nodigen voor het interview in deze rubriek.

Ben de Bree: Negenenzestig jaar oud, twee dochters en vier jonge kleinkinderen, geniet inmiddels bijna tien jaar van zijn pensioen en heeft wat moeite met het idee om binnenkort 70 te worden. Geboren in Tilburg, op zijn 6e verhuisd naar Rotterdam. Daar opgegroeid, getrouwd, maar de kinderen zijn in Papendrecht en Leerdam geboren. Verhuisde in 1989 naar Lisse en woont daar inmiddels al 30 jaar met heel veel plezier. Na in 1972 bij toeval in de automatisering te zijn beland heeft hij na 6 jaar softwareontwikkeling besloten zich op de commercie te gaan richten. Tot zijn pensioen heeft hij binnen de ICT branche voor verschillende bedrijven gewerkt in sales- en management functies (Unisys, Tandem, Stratus, Cisco, British Telecom). Goede tijden meegemaakt, waardoor het mogelijk was om vervroegd met pensioen te gaan.

Sportief? Zeker: tot zijn 32e actief gevoetbald, daarnaast fanatiek schaatser (Elf Steden Tocht 1985), skiën, fietsen, hardlopen (marathon Rotterdam 2001 in 3:24 uur) tennis en uiteindelijk dus golf. Kennis gemaakt met de golfsport op de (kleine) golfbaan van Noordwijk. Lid HGC sinds 2001 (na 1 jaar op de wachtlijst te hebben gestaan).

Ben, hoe zou je zelf omschrijven als lid van Haarlemmermeersche Golfclub?

Als golfer?

Dan val ik zeker weer in de categorie fanatiek. Ik golf gemiddeld 2 à 3 x per week. Doe mee aan bijna alle clubwedstrijden, de wintercompetitie en de NGF-competitie.

Ik ben ook een poosje jeugdcoach geweest bij Sven. Kinderen kennis laten maken met golf. Dat vond ik erg leuk, en daar leer je ook veel van.

Ik was ook echt het hulpje van Sven en toen ook nog van Jan. Zij deden uiteraard het golftechnische gedeelte en ik kreeg als taak om de kinderen wat meer fysieke (TPI) oefeningen te laten doen. Een andere jeugdcoach leerde hen de golfregels.

Handicap?

Laagste handicap was 13,1. Zit nu wat hoger (15,4) maar het streven is om weer terug te komen op het niveau van rond de 13.

Als clublid?

Ik denk dat ik dan zeg: positief-kritisch. Ik volg nauwgezet alle ontwikkelingen binnen de vereniging, dat heeft sterk mijn interesse. Ik ben zo mogelijk altijd aanwezig bij de ALV en bereid me daar op voor met vragen. Dat zijn vaak kritische vragen. Sommigen vinden mij misschien een zeurpiet, maar het is positief bedoeld en ik heb het beste voor met onze club. Vandaar dat ik me zelf omschrijf als positief-kritisch.

Noem eens een voorbeeld van positief-kritisch?

Wat veel van mijn golfmaatjes wel weten is dat ik niet gecharmeerd ben van de het Cruquius parcours. Dat is niet mijn ding. Wat ik dan ook jammer vind is dat het bestuur ooit heeft voorgesteld om af te stappen van het vaste wedstrijdparcours Leeghwater-Lynden, en de wisseling met Cruquius heeft ingevoerd. Ik heb me daar toen ook tegen verzet, maar de meerderheid in een vereniging beslist nu eenmaal. En daar leg ik me dan ook bij neer.

Een ander punt dat me op dit moment bezighoudt is het 'achterstallige' onderhoud van het clubhuis, dat op de laatste vergadering boven tafel is gekomen. We hebben vorig jaar veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de Bolstra en drivingrange. Ik ben ook tevreden over het resultaat hoor, het ligt er prachtig bij. Maar dat onderhoud was toen ook bij het toenmalige bestuur bekend.

Als het bestuur ons toen voor de keuze had gesteld: gaan we de Bolstra upgraden of gaan we investeren in het onderhoud voor 1 miljoen, dan had ik zeker niet voor het project Bolstra gestemd. Ik heb toen, voor we konden stemmen over de Bolstra-renovatie expliciet gevraagd of het verantwoord was om zo veel geld uit geven aan de Bolstra en de driving range en het onderhoud uit te stellen. Er werd toen gezegd dat er financieel voldoende ruimte was en dat de investering verantwoord was.

Nu komt boven tafel dat het onderhoud c.q. de renovatie ons heel veel geld gaat kosten. Ik ben ook heel benieuwd hoe het huidige bestuur dit gaat oplossen. Let wel, ik ben er niet op tegen dat het clubhuis wordt opgeknapt en de noodzakelijke installaties worden vervangen. Dat is na 30 jaar best nodig. En de beslissing van toen draaien we nu niet meer terug. Daar doe ik niet moeilijk over, gedane zaken nemen geen keer. Maar ik ben wel verrast door de hoogte van het bedrag dat nu nodig is om de echt noodzakelijke dingen te gaan doen.

Wat is volgens jou het Unique Selling Point van onze club?

Eh.. ik denk het compleet zijn. De baan vind ik uitstekend, goede oefen- en trainingsfaciliteiten, met name met de vernieuwde Bolstra er bij. En daarbij een bloeiend clubleven.

Ik zou ook vooral onze nieuwe clubleden adviseren aan de clubwedstrijden mee te doen. Je leert er veel mensen kennen. Natuurlijk hebben we binnen onze club veel kleine clubjes, dat is ook leuk en moet ook kunnen, maar juist de inloopwedstrijden zijn laagdrempelig en uitstekend geschikt om op een leuke manier met andere leden, maar ook met clubjes in contact te komen.

Wat je ook wilt, er is ruimte voor. Je kunt uit vier Pro’s kiezen welke type je wilt. Je kunt een technische analyse laten opmaken door Roberto. We staan er voor open om kinderen met golf kennis te laten maken. En daarmee wil ik ook zeggen je kunt eigenlijk alles op de HGC vinden.

Ambities voor een bestuursfunctie?

Mijn instelling is altijd geweest, en ook nu nog, dat ik me altijd op de reservelijst heb laten zetten. Daarmee wil ik zeggen, dat als er een vacature in het bestuur niet ingevuld kan worden men mij kan vragen. Ik sta open om iets voor de vereniging te doen, maar ik sta niet voorop om te solliciteren.

Heb je nog een slotopmerking?

Uh, nee eigenlijk niet. Ik ga de komende ontwikkelingen op de voet volgen. Ik ben een tevreden mens en lid van een uitstekende golfclub.

Ben, bedankt voor je gesprek

Hans van der Stoop