Buitengewoon gastvrij

Hoe gaat dat... je bent bezig met ogenschijnlijk belangrijke zaken en dan gebeurt er iets waardoor deze plotseling een stuk minder belangrijk lijken. Gezond blijven, dat is dan waar het ineens allemaal het om draait. Maar ja, de geschiedenis leert ons dat de wereld toch altijd gewoon weer doordraait.

Wist u dat de ananas al eeuwenlang het symbool is van gastvrijheid. Dit is ontstaan op de Caribische eilanden waar de indianen de ananas bij de ingang van hun huizen of bij de ingang van het dorp legden als teken van gastvrijheid. De vorm van een ananas werd later in zuilen en deuren gesneden om een warm welkom uit te stralen. In de Gouden Eeuw was dit een zeer populair symbool en op antieke lampen, deurmatten en uithangborden uit die tijd kun je de ananas vaak vinden.

Over geschiedenis gesproken... Het is nog niet eens zo érg lang geleden dat je blij mocht zijn als je lid van een golfclub mocht worden. Dat liet men je toen ook voelen. Golfbanen stonden vol met bordjes met geboden, verboden, waarschuwingen en vermanende teksten.

Veel golfers begonnen het toch wat minder leuk te vinden om het spel op deze strak geregelde manier te spelen. En haakten af. Dat was eerst natuurlijk even schrikken. Maar onder druk wordt alles vloeibaar, dus de Nederlandse golfgemeenschap probeerde al snel het spel weer voor iedereen leuk te maken. Met succes. Er kwam meer aandacht voor de wensen van de zeer grote en gevarieerde groep recreatieve golfers.

Op ledenclubs als de onze werd van oudsher de dienst uitgemaakt door een relatief kleine groep leden, die trouw de ledenvergaderingen bezocht om voor hun belangen op te komen. Dat was hun goed recht natuurlijk, maar het was voor het bestuur soms bést lastig om er voor te zorgen dat ook aan de wensen van de andere leden tegemoet kon worden gekomen.

In 2017 is onze club begonnen met Players 1st. Dat bleek een gouden zet! Want daardoor kunnen nu alle leden van onze club hun zegje doen. Drie maal per jaar wordt een enquête gehouden, waarbij telkens andere leden worden benaderd. Dat invullen kost wél even tijd, want de vragenlijst is lang, maar gelukkig zien de meeste clubgenoten het belang er van in en we mogen ons verheugen in een goede respons.

Al met al is in de afgelopen drie jaar een schat aan gegevens beschikbaar gekomen. Taco Faber was graag bereid om te laten zien welke nieuwe inzichten er zijn verkregen met behulp van Players 1st.

De wensen verschillen uiteraard per 'bloedgroep'. Recreatieve golfers, competitiespelers, single handicappers, commissieleden, greenkeepers, medewerk(st)ers, management... Ze hebben allemaal hun eigen wensen. Bijvoorbeeld als het gaat om het systeem dat wordt gehanteerd bij het wisselen van de holecombinaties. Veel recreatieve golfers willen wel eens wat anders dan Cruquius of Bolstra. Ook het aantal 9 holes ronden groeit gestaag...

De mogelijkheden van ons 36 holes complex zijn enorm, maar hoe zorg je dat die optimaal benut kunnen worden? Als er een afweging moet worden gemaakt tussen verschillende belangen is het belangrijk voor het bestuur om keuzes te kunnen maken op basis van duidelijke cijfers.

Wat als rode draad te voorschijn komt uit de enquêtes is dat we vooral een gastvrije club willen zijn. Buitengewone gastvrijheid begint met precies weten wat “de klanten” willen, en Players 1st brengt dat glashelder in beeld.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Wat opvalt is dat onze leden nog meestal als waardering een 7 of 8 geven bij de verschillende onderdelen. Het streven is nu om dat een 9 of 10 te laten worden. Daar wordt, zo vertelde Taco, hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld door het clubhuis beter af te stemmen op de wensen van de leden. Maar dat is weer een ander verhaal.

Laten we, intussen, hopen dat we allemaal gezond blijven en dat de baan weer snel open gaat.

Nico ter Haak